Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Re åk 5 ht 20 Gamla och Nya testamentet

Skapad 2021-03-03 16:09 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 5 Religionskunskap
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om vad religion och livsåskådningar är samt några berättelser ur Gamla testamentet. Du kommer även att få lära dig om Jesus liv utifrån Nya testamentet.

Innehåll

Det här ska du visa att du:

 • Berätta vad de fem världsreligionerna heter samt vad anhängarna kallar sig

 • Berätta vad religion innebär och varför det är viktigt att ha kunskap om olika religioner

 • Känna till om ursprungsfolk samt samerna, deras naturreligion och vad Sapmí är för något.

 • Känna igen de heliga texterna inom Kristendom, Judendom och Islam och vad de olika byggnaderna heter

 • Känna till vilka länder de fem världsreligionerna kommer från.

 • Känna igen olika skapelseberättelser (Asatron, Samiska, Bibelns, Vetenskapliga, Hinduistiska)

 • Känna igen vilka Abraham, Josef och Mose var

 • Känna till de tio budorden

 • Veta vad vi menar med “Gamla testamentet” och vad det innehåller

 • Viktiga ord och begrepp som vi har arbetat med under detta arbetsområde.

 • Berätta om hur Jesus liv (från födseln till döden) samt på vilket sätt han blev en viktig person inom Kristendomen

För att lära dig kommer du att:

 • få lärarledda genomgångar där vi tillsammans går igenom olika begrepp som du behöver för att förstå detta område samt gå igenom texter.

 • få arbeta med texter både i helklass och på egen hand samt uppgifter från vårt digitala läromedel i Gleerups-portalen "Utkik Religion 4-6" samt från läromedlet Puls Religion samt tillhörande arbetsbok.

 • få titta på olika pedagogiska klipp som behandlar de områden vi jobbar med.

 • få delta i diskussioner både i helklass, grupp och i par

 • få använda din Chromebook för att genomföra förhör via Google formulär

Du visar att du kan när:

 

 • kunna redogöra för vad en religion är och vad en livsåskådning är.

 • kunna identifiera en religions olika delar.

 • resonera om likheter och skillnader mellan olika religioner.

 • söka information och bedöma om de texter du hittar är trovärdiga och användbara för att besvara frågor och uppgifter.

 • kunna berätta om Jesus liv, från födseln till att han uppstår och hans betydelse för Kristendomen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re

Matriser

Re
Re åk 5 ht 20 Gamla och Nya testamentet

Eleven har kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kan inte benämna världsreligionernas namn.
Kan världsreligionernas namn.
Kan inte benämna världsreligionernas anhängare.
Kan benämna världsreligionernas anhängare.
Kan inte benämna syskonreligionernas heliga byggnader.
Kan benämna syskonreligionernas heliga byggnader.
Vet dessutom vilken religion som är vanligast i Europa och vilken av världsreligionerna som är den äldsta.
Känner inte igen fem centralgestalter ur Gamla testamentet utifrån en enkel beskrivning.
Känner igen fem centralgestalter ur Gamla testamentet utifrån en enkel beskrivning.
Kan inte beskriva vad de 10 budorden innebär.
Kan beskriva vad de 10 budorden innebär.
Kan mindre än 7 av 9 begrepp.
Kan minst 7 av 9 begrepp.
Kan samtliga 9 begrepp.

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i den samiska religionen.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Känner inte till begreppet Sapmi.
Vet att Sapmi är samernas område.
Kan begreppet ursprungsfolk och vet i vilka länder samernas område Sapmi ligger.

Eleven kan föra resonemang om vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kan inte ge någon beskrivning av vad begreppet religion innebär.
Kan på ett enkelt sätt beskriva vad begreppet religion innebär.
Kan på ett mer utvecklat sätt beskriva vad begreppet religion innebär.
Kan inte beskriva någon skapelseberättelse.
Kan på ett enkelt sätt beskriva en skapelseberättelse.
Kan på ett mer utvecklat sätt beskriva en skapelseberättelse.

Eleven visar på samband mellan konkreta religiösa uttryck och vissa centrala tankegångar inom kristendomen samt kännedom om Bibeln.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kan inte förklara de nutida eller dåtida förkortningarna av tideräkning
Kan förklara antingen de nutida eller dåtida förkortningarna av tideräkning
Kan förklara både nutida och dåtida förkortningar av tideräkning
Kan inte berätta inom vilka religioner Jesus är viktig.
Kan berätta inom vilka religioner Jesus är viktig.
Kan inte berätta inom vilka religioner Bibeln är viktig.
Kan berätta inom vilka religioner Bibeln är viktig.
Kan inte berätta om Bibelns innehåll och upplägg.
Kan berätta minst 3 fakta om Bibelns innehåll och upplägg.
Kan berätta om samtliga fakta om Bibelns innehåll och upplägg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: