Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 5

Skapad 2021-03-03 16:25 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Musik
Vi kommer att arbeta inom musikämnets följande centrala arbetsområden: musicerande, musikskapande, musikens sammanhang och funktion

Innehåll

Arbetsområde 1: Musicerande

Innehåll: 

 • Sång: sångteknik, sång i olika musikstilar, sång i stämmor.
 • Instrumentspel / ukulele: ackord, enkla kompfigurer. Vi lär oss att ackompanjera låtar på ukulele.
 • Instrumentspel / gitarr: gitarrsträngar, band, melodi och ackord. Vi tränar på att spela efter tabulatur och ackorddiagram. Vi lär oss ackompanjera låtar på gitarr.
 • Instrumentspel/ elbas: vi tränar på att spela enkla basstämmor.
 • Instrumentspel/ piano: klaviatur och tangenter. Vi lär oss att spela enkla pianostämmor. Vi tränar på att spela tvåhändigt, d.v.s. med båda händerna samtidigt.
 • Instrumentspel/ slagverk: vi tränar på att spela olika kompfigurer på trummor. Du kommer också att lära dig de olika delarna på trumsetet.
 • Klassrumsensemble: vi spelar så många låtar vi hinner och byter instrument så ofta vi kan. Vi tränar på att anpassa eget spel till musikens stil och på att samspela med andra i ensemble. 

Arbetsområde 2. Musikskapande

Innehåll: 

 • Musikens byggstenar: rytm, notvärden, pauser, taktarter, notsystem och notskrift.
 • Vi provar att skapa egen musik utifrån våra egna idéer och kunskaper om musikens byggstenar. 
 • Vi provar att skapa musik genom att gestalta egna tankar och idéer med hjälp av digitala verktyg. 

Arbetsområde 3. Musikens sammanhang och funktion 

Innehåll:

 • Musikinstrument:  olika instrumentgrupper, som blås-, sträng-, stråk-, tangentinstrument och slagverk. Vi kommer att prata om instrumentens ursprung och funktioner. 
 • Musikgenrer: vi lär oss om olika musikstilar och genrer genom att lyssna och spela musik från olika kulturer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu

Matriser

Mu
Musik åk 4-6

Musicerande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sång
Du behöver utveckla din förmåga att delta i gemensam sång.
Du deltar i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Du deltar i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Du deltar i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd
Spela och ackompanjera. Ackordinstrument (ukulele, gitarr, piano)
Du behöver utveckla din förmåga att bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Du kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Du kan ackompanjera på ett eller två ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt. Du anpassar din stämma relativt väl till helheten.
Du kan ackompanjera på ett eller två ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt. Du anpassar din stämma väl till helheten.
Spela och ackompanjera. Melodispel.
Du behöver utveckla din förmåga att spela en enkel anpassad melodi.
Du kan spela delar av enkel anpassad melodi med viss tajming
Du kan spela övervägande delar av enkel anpassad melodi med relativt god tajming.
Du kan spela en enkel anpassad melodi med god tajming.
Spela och ackompanjera. Bas
Du behöver utveckla din förmåga att spela en enkel anpassad basstämma.
Du kan spela delar av enkel anpassad basstämma med viss tajming
Du kan spela övervägande delar av enkel basstämma med relativt god tajming. Du anpassar din stämma relativt väl till helheten.
Du kan spela enkel basstämma med god tajming och passande karaktär. Du anpassar din stämma väl till helheten.
Spela och ackompanjera. Slagverk
Du behöver utveckla din förmåga att spela en enkel anpassad slagverksstämma.
Du kan spela delar av enkel anpassad slagverksstämma med viss tajming.
Du kan spela övervägande delar av enkel slagverksstämma med relativt god tajming. Du anpassar din stämma relativt väl till helheten.
Du kan spela enkel slagverksstämma med god tajming och passande karaktär. Du anpassar din stämma väl till helheten.

Musikskapande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skapa egen musik
Du behöver utveckla förmågan att skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.

Musikens sammanhang och funktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lyssna och ge omdöme kring musicerande
Du behöver utveckla förmågan att resonera kring ditt eget och andras musicerande
Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande
Du lyssnar och ger omdömen som leder till utveckling av det fortsatta musicerandet
Du lyssnar och ger väl utvecklade omdömen som leder till utveckling av det fortsatta musicerandet.
Musikens påverkan
Du behöver utveckla förmågan att beskriva dina egna musikupplevelser samt ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser samt ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag
Du behöver utveckla förmågan att urskilja musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du kan med viss säkerhet urskilja musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du kan med relativt god säkerhet urskilja musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du kan med god säkerhet urskilja musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Musikinstrument
Du behöver utveckla din kunskap om musikinstrument och instrumentgrupper.
Du kan med viss säkerhet ge exempel på musikinstrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med relativt god säkerhet ge exempel på musikinstrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med god säkerhet ge exempel på musikinstrument från olika instrumentgrupper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: