Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och faser åk 4-6 kemi

Skapad 2021-03-03 17:00 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vatten finns överallt runt omkring oss fast vi inte alltid ser det. Vatten kan förekomma i olika former. Hur kommer det sig att stora, tunga fartyg kan färdas på vatten?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla dina förmågor att:

·       Genomföra systematiska undersökningar i kemi och

·       Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Centralt innehåll

·       Vattnets egenskaper och kretslopp.

  • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

·       Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

·       Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Arbetssätt

Vi samtalar och tränar då på att använda ord och begrepp. Du får träna din förmåga att beskriva, förklara, granska, motivera och undersöka.

Du får lära dig genom att titta på filmer som beskriver begreppen: sötvatten, saltvatten, atom, molekyl, vattenånga, vattnets kretslopp, syre, väte, form, fast, flytande, gas, smälta, avdunsta, kondensera, stelna, vattenyta, ytspänning, flyta, sjunka.

Du får arbeta med arbetsblad och lärobok.

Du får genomföra enkla experiment och dokumentera dessa.

Kunskapskrav

·       Du kan utföra ett enkelt experiment och berätta om det.

·       Du kan med hjälp av bilder dokumentera resultaten från ditt experiment.

·       Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör arbetsområdet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

·       Dessutom kan du berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

·       Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper vatten.

Bedömning

Vi kommer att göra avstämningar då vi samtalar om det vi lärt.

Du får visa vad du kan då du arbetar med din arbetsbok.

Du självskattar dina kunskaper i matrisen på Unikum.

Uppgifter

  • Veckans filmer NO

Matriser

Ke
Vatten och former åk4-6 Kemi

Vatten och former åk4-6 Kemi

  • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
På väg att nå kunskapskraven
Når kunskapskraven
Når längre än kunskapskraven
Vatten, ett viktigt ämne
  • Ke  4-6
Jag kan inte berätta om vatten.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om vatten. Var vatten finns Varför det är viktigt
Jag kan berätta om vatten med ord och begrepp från kemin. Var vatten finns, varför vatten är viktigt, hur vatten är uppbyggt. Jag kan använda ord och begrepp: atom, molekyl, väte, syre, saltvatten, sötvatten.
Vattnets kretslopp
  • Ke  4-6
Jag kan inte berätta om vattnets kretslopp.
Jag kan på ett enkelt sätt och med hjälp av en bild berätta om vattnets kretslopp. Jag använder orden: sol, värme, vatten, moln, regn, hav.
Jag kan berätta om vattnets kretslopp och rita en enkel bild. Jag använder ord och begrepp: sol, värme, avdunstar, stiger, kyls, kondens, vattendroppar, moln, land, regn, hav och sjöar.
Is och ånga förr i tiden
  • Ke  4-6
Jag kan inte berätta om hur människor använt is och ånga förr i tiden och hur några uppfinningar har påverkat oss som lever nu.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om hur människor använde is och ånga förr i tiden och om någon uppfinning som har påverkat hur vi lever idag.
Jag kan berätta om hur människor använde is och ånga förr i tiden och om några uppfinningar som har påverkat hur vi lever idag. Jag använder ord och begrepp: elektricitet, isskåp, isblock, isstack, vattenånga, gas, ånglok, ångmaskin, uppfinnare, ångfartyg, ångbil.
Vad flyter och vad sjunker?
  • Ke  4-6
  • Ke  4-6
Jag kan inte genomföra ett enkelt experiment.
Jag kan på ett enkelt sätt undersöka vad som flyter och vad som sjunker. Jag kan ställa en hypotes och följa en instruktion. Jag kan dokumentera mina resultat med bilder och text.
Jag kan jämföra mina resultat med mina kompisars och samtala om varför vi fick de resultat vi fick.
Fast flytande eller gas
  • Ke  4-6
Jag kan inte berätta om ett ämnes olika former.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om vattnets olika former. Jag använder ord och begrepp: fast, flytande, gas.
Jag berättar om vattnets olika faser. Jag använder ord och begrepp: atom, molekyl, fast, flytande, gas, tillstånd, form, fast form, flytande form, gasform, avdunsta, smälta, stelna, värme, kyla. Jag kan också ge exempel på ett eller flera andra ämnen än vatten som kan vara i olika former.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: