Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu

Skapad 2021-03-03 18:23 i Färlövs skola Kristianstad
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under detta arbetsområde ska vi försöka ta oss tillbaka till början av 1900-talet. Ni ska få en inblick i hur skolan fungerade, hur familjen såg ut, hur man bodde, vad man lekte med som barn och mycket mer.

Innehåll

Lärandemål

 • Kunna jämföra och beskriva vad det finns för skillnader och likheter mellan att bo och leva förr i tiden jämfört med nu.
 • Kunna berätta om hur en skoldag för ca. 100 år sedan såg ut jämfört med idag. 
 • Kunna berätta om kristendomens roll förr i tiden. 

Viktiga begrepp

 • husförhör
 • jordbruk
 • tidslinje
 • dräng
 • piga
 • katekesen
 • sekel
 • sekelskifte
 • Venn-diagram

Undervisning

Vi kommer att:

 • Arbeta med texter
 • Titta på film
 • Läsa 
 • Skriva
 • Diskutera
 • Intervjua

På lektionerna måste jag:

Vara aktiv och utföra de uppgifter som jag blir tilldelad.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Kunna göra jämförelser mellan hur det var att leva förr och nu.
 • Kunna göra jämförelser mellan hur det var i skolan förr och nu.
 • Kunna nämna något om kristendomens roll i skolan förr.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: