Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår

Skapad 2021-03-03 18:51 i Skogsgårdens förskola Östersund
Förskola
Hur vi på Rönnen arbetar med våren och det som händer i närmiljön då

Innehåll

Vad:

Vi vill skapa ett intresse och låta barnen ta del av vad som händer på gården, i naturen och hur den förändras med årstiden, Våren

 

Vilka är med:

Alla barnen på avdelningen Rönnen, i olika konstellationer. Vi upptäcker våren på gården och tar promenader detta gör vi på olika sätt utifrån barngrupp, barn antal, mognad mm. På stora samlingen medverkar grupperna Björnarna och Rävarna. I lekar, skapande och experiment kan alla vara med utifrån den nivå barnen befinner sig på samt även utifrån ålder.

 
Syfte: 

Att på ett lekfullt sätt arbeta med våren både i vardagen och i planerade aktiviteter.

 

Vilket lärande vill vi ge barnen: 

Att på ett roligt sätt befästa kunskaper om våren och det som sker i naturen. 

                                

Genomförande: 

Vi kommer gå på promenader ut i närområdet samt ut i skog och mark för att se hur allt förändras. Titta på vattendrag, träd, växtlighet och andra spår i naturen. 

Vi pratar om och fundera över Vart djur och fåglarna varit i vintras? Vad händer med träden/växter när värmen kommer? Vilka månader har vi vår? Vad händer/har hänt med all snö, nu när solen värmer? 

Vi kommer ha skapande aktiviteter och olika experiment som knyteran till vår och vatten, både inne och ute. 

 

Aktiviteter:

Hus aktiviteter:       - påsk fest 

 

Promenader:        - där vi spanar efter vårtecken

                             - går och tittar på vattnet i bäckarna

                             - går till skogen och letar spår efter djur och växter

 

Samlingar:           - Där vi pratar om årstiderna, månaderna, veckodagar.

        - Vilka däggdjur, fåglar och insekter kommer tillbaka nu när solen värmer och snön smälter?

         - Vilka blommor och växter börjar komma upp/fram nu när solen värmer och snön smälter? 

        - Vad händer med allt smält vatten och var kommer det ifrån? 

 

Skapande:           - Rita tussilagos med pastellkrita och sedan måla över med vattenfärg.

                  - Trycka med blommor och växter i lera. 

         - Klippa blåsippor och tussilagos i papper och gör stjälkar av piprensare 

         - Trycka ”armträd” med silkespappers blad

         - Måla vårtavlor med ready mix färger

         - Bygga pinn/bark båtar och ta med till bäcken

            - Göra "skräpfåglar/insekter" 

         - Marmorera papper, att göra insekter och fjärilar av

         -

         - 

 

Lekar:                   - Kom alla mina kycklingar

                  - Kimslek med natur material eller regn/vårkläder 

         - Hacka, skotta, sopa snö, is och vatten, hjälpa våren

         - Vattenlek både inne och ute

         - 

         - 

         - 

 

Expriment:           - Vattenexpriment 

         - Plantera/så frön

                             

          - 

          - 

          - 

             

Hur dokumenterar vi aktiviteterna: 

Vi dokumenterar det vi gör i unikums lärlogg detta för att synliggöra det pågående arbetet på avdelningen. Fota för att ha som reflektionsmaterial. 

 

Utvärdering/reflektion: 

Utvärderar varje lärtillfälle, noterar varje barns lärande.
Pedagoger delger varandra utifrån sitt arbete med sin grupp. 

 

Hur går vi vidare: 

Under arbetets gång är vi lyhörda på vad som intresserar barnen, tar vara på barnens egna tankar, funderingar och önskemål, för att utveckla arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: