Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle - centrala samhällsfunktioner

Skapad 2021-03-03 19:52 i Granbergsskolan F-6 Bollnäs
Eleverna ska lära sig om några viktiga samhällsfunktioner och undersöka vilka verksamheter som finns i vår närmiljö.
Grundsärskola 1 – 2 Samhällsorienterande ämnen SO (år 1-3)
Vad är ett samhälle?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Tillsammans diskutera och reflektera kring frågorna:

* vad är ett samhälle?

* hur fungerar ett samhälle?

* vad behövs/centrala funktioner i ett samhälle?

* olikheter och likheter i samhällen i olika delar av världen?

* olika begrepp såsom samhälle, demokrati, regering/riksdag, kommun, skatt

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Du ska:

* få en förståelse för vilka viktiga samhällsfunktioner som behövs för att ett samhälle ska fungera.

* fördjupa dig i några viktiga funktioner t ex polis, brandkår, sjukvård och skola.

 

Undervisning och arbetsformer

 

Med utgångspunkt från filmer /program diskuterar och reflekterar vi över vad som är viktigt för att ett samhälle ska fungera för alla som bor i det.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Vi kommer att bedöma hur du kan:

* berätta om några viktiga samhällsfunktioner som behöver finnas i samhället.

Hur ska det bedömas?

Vi följer utvecklingen under arbetets gång vid samtal och diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
  SO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för välutvecklade resonemang om hur de kan användas.
  SO  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: