Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, RWL, Smartare produkter, v 10-20

Skapad 2021-03-03 20:14 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Smartare produkter. En smartare produkt är en produkt där ett elektroniksystem har integrerats så att produkten fått nya funktioner, förutom de grundläggande. I tekniktemat Smartare produkter undersöker eleverna sådana produkter i vardagen. De löser även olika tekniska problem genom programmering av ett elektroniksystem, en så kallad micro:bit.

Innehåll

-          Vad ska vi arbeta med?

Smartare produkter. En smartare produkt är en produkt där ett elektroniksystem har integrerats så att produkten fått nya funktioner, förutom de grundläggande. I tekniktemat Smartare produkter undersöker eleverna sådana produkter i vardagen. De löser även olika tekniska problem genom programmering av ett elektroniksystem, en så kallad micro:bit.

 

-       Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar undersökande i par utifrån uppdrag där eleverna lyckas genom att följa uppdragets instruktioner.

 

-       Vad ska du lära dig!

Tekniska lösningar

 

Några av datorns delar och deras funktioner. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner i form av digitala modeller.

Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord, begrepp och symboler med flödesdiagram och händelsekedjor.

 

Teknik, människa, samhälle och miljö

Säkerhet vid teknikanvändning vid överföring av information i digitala miljöer.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

 

-       Vad blir du bedömd på?

 

Lyssnar på hur du deltar i diskussioner.

Tittar hur du genomför programmeringen med micro:bit.

Olika små uppföljningar - där du får skriva eller berätta vad du kan  

Test där du ska programmera.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: