Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Alfa kapitel 4 - "Mer om multiplikation och division"

Skapad 2021-03-03 21:29 i Vallhamra skola Partille
Alfa kapitel 1
Grundskola 4 Matematik
Inom detta kapitel kommer du få arbeta med olika sätt att räkna multiplikation och division samt medelvärde.

Innehåll

Planeringens innehåll

När du har jobbat med dessa kapitel ska du kunna:

 • Räkna multiplikation med högre tal där en faktor är ett ental och den andra är ett tiotal eller större. Till exempel 4 x 145.

 • Räkna kort division. Till exempel med talet 852/4.

 • Beräkna medelvärde (genomsnitt).

   

Ord/begrepp att kunna: 

multiplikation, division, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, medelvärde, genomsnitt, (rest i bråkform), minnessiffra

 

Arbetsformer:

Vi kommer att använda oss av:

- Läromedlet Alfa med tillhörande övningar

- Nomp för färdighetsträning

 

Du kommer exempelvis få:

- Ta del av lärarledda genomgångar.

- Jobba enskilt (ibland i par och grupp) med rutinuppgifter samt problemlösning.

- Träna matematiska färdigheter med olika spel och på dator.

- Diskutera i par och grupp.

 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

På egen hand behärska målen som står högst upp i denna planering.

 

Bedömning sker exempelvis: 

- Löpande under lektionerna t.ex.. vid muntliga redovisningar, aktivt deltagande vid genomgångar o.s.v

- Vid skriftlig diagnos och provräkning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: