Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering kring experiment

Skapad 2021-03-04 08:04 i Förskolan Traktorn Tierp
Förskola

Innehåll

Barnen på Gitarren har stort intresse och stor nyfikenhet för att leka och lära. Utifrån detta bestämde vi oss vid planeringen av terminen att vi skulle arbeta med experiment. Från tidigare termin har experiment varit mycket uppskattat hos barnen och vi ville ta vara på det intresset. På skolverket.se går det att läsa att ”Förskolan kan utgöra ett viktigt första steg med bra naturvetenskapliga aktiviteter som grundlägger barns nyfikenhet, förmåga att undersöka och söka svar på frågor och önskan att vilja veta mer och därmed lägga grunden för fortsatt lärande.” Därför valde vi att arbeta med experiment i utbildningen.

Vad ska vi göra?

  • Vi ska under vårterminen-21 jobba med experiment.
  • Genomföra planerade experiment
  • I lärmiljön ska vi ha ett tillgängligt experiment.
  • Låta barnen utforska med hjälp av oss som medupptäckare.

Varför ska vi göra det?

Barnen visar stor vilja till att lära sig, utifrån detta vill vi ge dem möjlighet att lära genom något de har intresse för.

Vem ska göra det?

Vi är två förskollärare som ska planera undervisningen och utforma lärmiljön.
Tillsammans med 14 barn ska vi utforska kemiska processer och fysikaliska fenomen genom att experimentera.

När ska vi göra det?

Vårterminen-21, i planerad undervisning och i lärmiljön.

Mål:

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.”

Målet är uppnått när barnen har fått intresse för kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: