Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Innemiljö

Skapad 2021-03-04 08:16 i Trollskogen 2 Borlänge
Förskola
Vi strävar efter att ha en trygg, lekfull hälsosam lärande miljö samt öka barns möjligheter till ett lustfyllt lärande.

Innehåll

Innehåll

Vi vill tillsammans med barnen skapa en inspirerande och lärorik innemiljö.

 

Syfte:

Vi vill skapa en inspirerande och lärorik miljö och där barnen erbjuds möjlighet att påverka sin innemiljö. Med detta vill vi att barnen känner delaktighet, och på så sätt visa respekt och varsamhet inför vår miljö.

Hur: 

Med hjälp av de intressen vi ser i barngruppen skapar vi rum i rummet med ett utmanande material från naturen och befintligt material. Barnen blir delaktiga genom att vi lyfter detta med barnen om vad de vill ha i sin miljö.

Sedan kan vi pedagoger och barn skapa en överblick över avdelningen där vi tillsammans placerar in materialet. När vi har kommit fram till hur vi vill ha det så får barnen samarbeta kring att möblera om.

Pedagogens roll: 

Vi ska se och uppmärksamma barnens intressen. Vi ska finnas där och vägleda och inspirera barnen för ett fortsatt lärande. Under processens gång utmanar vi barnen att reflektera kring det som sker genom att tex ställa öppna frågor mm.

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att: Filma, bilder och titta tillsammans i arbetslaget. Samt dokumenterar i Unikum.

 

 

 

   

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: