Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Vecka 9

Skapad 2021-03-04 08:22 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Under vecka 9 vt-21 arbetar klassen med novellen "Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton". De skriver frågor till texten, gör ett läsförståelsetest och skriver en novell.

Matriser

SvA
Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Vecka 9

Centralt innehåll

  • SvA  7-9   Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • SvA  7-9   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • SvA  7-9   Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  • SvA  7-9   Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  • SvA  7-9   Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  • SvA  7-9   Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
Eleven har inte genomfört uppgiften.
Eleven har genomfört uppgiften på ett sätt som är godtagbart.
Ställa frågor till texten
Inte genomfört
Genomfört
Läsförståelsetest
Inte genomfört
Genomfört
Notis
Inte genomfört
Genomfört
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: