Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamma kapitel 4 - Algebra och mönster

Skapad 2021-03-04 08:31 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 6 Matematik
Vi ska lära oss vad bokstäver har att göra i matematiken och öva på att se mönster.

Innehåll

Det här ska du utveckla 

I ämnet matematik ska du utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. På dina matematiklektioner ska du få möjlighet att utveckla följande fem förmågor.

 1. lösa problem och fundera över hur du löste problemet
 2. använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen (hur begreppen hänger ihop)
 3. välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 4. föra och följa matematiska resonemang
 5. samtala om, argumentera och redovisa hur du räknar och tänker 

På skolverkets hemsida och i kursplanen för matematik står det mer om dessa förmågor.

 

Det här ska du arbeta med

I fjärde kapitlet i gamma boken arbetar vi med algebra och mönster.

 

 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer.
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

 

Vi kommer även arbeta med problemlösning genom att arbeta med olika metoder för att lösa matematiska problem.

 

Du ska visa kunskaper om 

 • Prioriteringsreglerna
 • Vad en variabel innebär
 • Teckna och tolka uttryck, både utan och med variabler
 • Algebraiska uttryck
 • Beräkna värdet av ett uttryck
 • Förenkling av uttryck
 • Mönster: beskriva och göra egna
 • Teckna ekvationer
 • Lösa ekvationer med t.ex. pekfingermetoden
 • Prövning av en ekvationslösning 

 

Så här kommer vi att arbeta

 • ha genomgångar
 • arbeta i boken Gamma kapitel 1
 • resonera och diskutera i par och helklass
 • arbeta med problemlösning
 • arbeta i matteappen

 

Bedömning

Bedömning sker löpande, vilket betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan. Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och när du räknar uppgifter på lektionerna. 

Du kommer också att göra ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: