Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Vt-21 Årskurs 5 - Argumenterande texter

Skapad 2021-03-04 08:46 i Gruvrisskolan Falun
.
Grundskola 5 Svenska
Varför får konståkarna så lite tid på isen? Det är för många nyhetsprogram på tv. Varför är det så mycket grus på skolgården? En argumenterande text skriver du för att övertyga någon. Om du tycker att något är fel eller har en bra idé, så kan du till exempel skriva en insändare till en tidning. Du kan också skriva till politiker, rektorn på din skola, elevrådet eller liknande.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Att varje elev kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • formulera och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer        

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll): 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.  
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte.

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Vi kommer att arbeta gemensamt med modelltexter och lära känna igen den argumenterande textens innehåll, syfte och struktur.
 • Du kommer att arbeta med olika språkliga drag i texten. Bland annat hur du använder dig av sambandsord.
 • Du ska skriva en egen insändare om ett ämne som du själv väljer.
 • Du kommer att få tips och hjälp av en kompis som kommer att göra en kompisbedömning av din text.
 • Texten lämnas in till Marie och du får tips på hur du kan utveckla den ytterligare. 

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • formulera och kommunicera i skrift
 • anpassa ditt språk efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella argumenterande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.

 

Matriser

Sv
Svenska Vt-21 Årskurs 5 - Argumenterande texter

Rubrik 1

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Innehåll
- Begripligt innehåll - Den egna tankegången framgår - En tes presenteras med något argument.
- Relativt tydligt innehåll. - Den egna tankegången framgår och är relativt väl underbyggd. - En tes presenteras med flera argument.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur - uppbyggnaden går att följa - enklare testbindning används
Relativt väl fungerande struktur - uppbyggnaden är tydlig -varierad textbindning
Språk
- Viss språklig variation - ordvalet uppvisar variation Viss användning av specifika ämnesord Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet - meningsbyggnaden är i huvud sak korrekt
Förhållandevis god språklig variation - ordvalet är relativt varierat Relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet - meningsbyggnaden är relativ korrekt och relativt varierad
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet - stor/liten bolstav och punkt används med viss säkerhet - viss säkerhet i stavning
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet - relativt få fel i användning av skiljetecken - relativt få stavfel som inte stör läsningen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: