Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra - Matteborgen åk 6

Skapad 2021-03-04 08:30 i Torpskolan Lerum
Algebra - åk 6
Grundskola 6 Matematik
Kapitlet inleds med att eleverna ges möjlighet att tolka och skriva algebraiska uttryck. De räknar också ut värdet av olika uttryck. Eleverna får sedan arbeta med mönster. De ritar mönstren samt beskriver dem med ord och med algebraiska uttryck. Eleverna görs sedan uppmärksamma på att det är skillnad i betydelse av det okända talet i ett uttryck jämfört med en ekvation. Kapitlet fortsätter med övningar som behandlar likheter. Detta är ett försteg till att lösa ekvationer, vilket kapitlet avslutas med.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Du ska lära dig mer om följande centralt innehåll om algebra;

 

Undervisningen i matematik.

 • Genomgångar av olika metoder och strategier för att hantera tal och algebra.
 • Delta i samtal kring hur algebra och ekvationer är uppbyggt.
 • Ges möjlighet att träna på att föra matematiska resonemang om algebra och problemlösning.
 • Träna på att enskilt lösa rutinuppgifter.
 • Träna på att använda begrepp.
 • Lösa problem i grupp och diskutera lösningsstrategier.

Redovisning och Bedömning

Du redovisar dina kunskaper muntlig vid problemlösning och diskussioner, samt skriftligt. Momentet avslutas med ett prov på kap  kap5 algebra, ekvationer och problemlösning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i Matematik åk 4- 6

Kunskapsnivå E
Kunskapsnivå C
Kunskapsnivå A
PROBLEMLÖSNING
Förmåga att lösa problemen
Löser enkla problem i situationer jag känner igen mig i på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Löser enkla problem i situationer jag känner igen mig i på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Jag kan lösa enkla problem i situationer jag känner igen mig i på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriver tillvägagångssätt
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt.
Beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt.
Resonerande kring rimlighet
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Förmåga att se alternativa lösningsmetoder.
Jag bidrar också till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag ger också något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag ger också förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Matematiska begrepp

Kunskapsnivå E
Kunskapsnivå C
Kunskapsnivå A
Kunskap om matematiska begrepp
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp
Användande av matematiska begrepp
Jag använder matematiska begrepp i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag använder matematiska begrepp i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag använder matematiska begrepp i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att beskriva metematiska begrepp
Jag kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna växlar jag mellan olika uttrycksformer.
Jag kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna växlar jag mellan olika ttrycksformer.
Jag kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna växlar jag mellan olika uttrycksformer.
Resonerande kring samband mellan matematiska begrepp
Jag för enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Jag för utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Jag för välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metoder

Kunskapsnivå E
Kunskapsnivå C
Kunskapsnivå A
Välja och använda matematiska metoder Resultat på beräkningar och rutinuppgifter
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Anpassning av metoder. Resultat på beräkningar och rutinuppgifter
Jag gör en viss anpassning av mina metoder till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Jag gör en relativt god anpassning av mina metoder till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Jag gör en god anpassning av mina metoder till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.

Kommunikation

Kunskapsnivå E
Kunskapsnivå C
Kunskapsnivå A
Samtala om och redogöra för tillvägagångssätt
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i ändamålsenligt sätt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt.
Användning av uttrycksformer
När jag redogör för och samtalar om tillvägagångssätt använder jag bilder, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
När jag redogör för och samtalar om tillvägagångssätt använder jag bilder, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
När jag redogör för och samtalar om tillvägagångssätt använder jag bilder, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Resonemangs-förmåga
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att jag ställer frågor och framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att jag ställer frågor och framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att jag ställer frågor och framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: