Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verb Weeks

Skapad 2021-03-04 08:59 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Engelska
We are going to focus on verbs. You will learn many verbs in two forms, simple present and past tense.

Innehåll

Planeringens namn

We are going to focus on verbs. You will learn many verbs in two forms, simple present and past tense. Expanding your vocabulary and ability to express present time and past events will help your communicating skills, written and spoken. It will also increase your ability to understand contexts when reading or listening.

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: 

 • förstå flera vardagliga verb på engelska.

 • använda vardagliga engelska för att uttrycka nutid och dåtid (preteritum) i tal och skrift. 

 

Det kommer du få visa genom att:

 • delta i samtal där du använder dig av verb.
 • en skriftlig inlämningsuppgift.
 • ett kort förhör på vardagliga engelska verbs betydelse och hur de skrivs i olika tempus. 

Du kommer att få lära dig: 

 • läsa, skriva, säga och betydelsen av vardagliga engelska verb. 
 • hur man böjer regelbundna verb engelska verb. 
 • några vanligt förekommande oregelbundna verb. 

Hur ska vi lära oss detta? 

 • Vi kommer att arbeta med glosor med hjälp av bildstöd, ordlekar, spel och samtal i par/grupp. Vi kommer att titta på korta klipp om engelsk grammatik och genomföra exempel och uppgifter i helklass och grupp, både muntligt och skriftligt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  C 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: