Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och kolföreningar - Organisk kemi

Skapad 2021-03-04 08:47 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 9 Kemi
Du kan inte leva utan kolföreningar! Allt levande är byggt av sådana föreningar, och de finns i sådant som du använder nästan varje dag: mat, kläder, papper, plast, schampo och mycket annat. Kolföreningar kan se mycket olika ut, men en sak har de gemensam: alla innehåller kolatomer. Antalet kolföreningar är oerhört stort, flera miljoner. De studeras inom den del av kemin som kallas organisk kemi.

Innehåll

Syfte

Konkretiserade mål / innehåll i kursen:

 • förstå varför kolföreningar är så vanliga och viktiga
 • känna till hur ett kolväte är uppbyggt 
 • känna till några vanliga kolväten (alkaner, alkener och alkyner) och vad de används till
 • kunna skillnaden mellan ett mättat och ett omättat kolväte
 • kunna känna igen en alkoholmolekyl
 • känna till några alkoholer och deras användningsområden (metanol, etanol, glykol, glycerol)
 • förstå varför etanol som motorbränsle inte bidrar till ökade koldioxidutsläpp

 • kunna vad som kännetecknar en organisk syra
 • känna till några organiska syror
 • kunna beskriva vad en ester är, hur den bildas och redogöra för några användningsområden av estrar

 • känna till kolets olika former (diamant, grafit, fulleren, grafen, amorft kol), deras egenskaper och användningsområden
 • veta vad nanoteknik är

 • veta hur fossila bränslen bildas
 • känna till några fossila bränslen (stenkol, olja, naturgas) och vad de används till
 • kunna förklara varför förbränningen av fossila bränslen bör minska
 • kunna beskriva hur man renframställer ämnen ur råolja 
 • kunna förklara skillnaden mellan fossila bränslen och biobränslen
 • förstå vad växthuseffekt är och den ökade växthuseffekten betydelse för vårt klimat

 • kolets kretslopp (fotosyntes och förbränning)

 

Bedömning:

Du kommer att bedömas om du har förmåga att:

 • använda kemins begrepp i olika situationer samt visa på kemiska samband i människokroppen och i naturen och ge exempel på materiens kretslopp.

 • föra resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 • samtala om och diskutera frågor som rör området. Detta visar du genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som för samtal och diskussioner framåt.

 • genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och frågeställningar där du använder utrustning på ett säkert och fungerande sätt. Du jämför resultaten med frågeställningarna och drar slutsatser med koppling till kemiska modeller och teorier samt ger förslag på hur undersökningen kan förbättras. Dessutom gör du dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder i en skriftlig rapport.

Detta kommer du att få möjlighet att visa vid diskussioner, laborationsrapporter och ett avslutande skriftligt prov.

 

Arbetssätt: 

Vårt arbete kommer att bestå av genomgångar, instuderingsfrågor, filmvisningar, powerpoint-presentationer, diskussioner, laborationer med lab-rapport, kahoot/quizlet, studi, digilär och praktiska uppgifter där vi bearbetar områdets olika begrepp, 


Området kommer att avslutas med ett prov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: