Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 9C Kapitel 4.4 : Sannolikhet & Statistik

Skapad 2021-03-04 08:44 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Matematik
Nu startar vi repetitionen av högstadiematematiken! Som ett första steg tänkte jag att hela klassen behöver ett par veckors genomgång av området sannolikhet och statistik.

Innehåll

Arbetsgång - hur vi arbetar

Vi utgår från Prio Matematik, åk 9. Bokens innehåll kompletteras med extra material, t ex arbetsblad.

Undervisningen innehåller lärarledda genomgångar, gemensam räkning på tavlan samt tid för egen räkning på lektionerna.

Varje vecka jobbar vi mot ett tydligt mål, ett delkapitel i boken som eleverna skall hunnit räkna fram till.

 

Grovplanering

Vecka 10: Tolka diagram, Lägesmått och spridningsmått

Vecka 11: Kombinatorik

Vecka 12: Sannolikhet

Vecka 13: Repetition och prov

 

Bedömning

Det centrala innehåll och de kunskaper som ingår i bedömningen av detta kapitel framgår nedan.

Bedömningen sker i huvudsak genom ett avslutande prov, men också genom andra aktiviteter i klassrummet, som diagnoser eller när vi helt enkelt löser problem och räknar tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Generell bedömningsmatris matematik åk 7-9

Ännu ej visat färdighet
E
C
A
Formulera och lösa problem
 • Ma
Eleven kan lösa olika problem på ett i huvudsak fungerande sätt och kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem på ett relativt väl fungerande sätt och kan formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt och kan formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Föra och följa matematiska resonemang
 • Ma
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda, analysera och se samband mellan begrepp
 • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang kring hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i bekanta sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra utvecklade resonemang kring hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i nya sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett väl fungerande sätt.
Använda metoder för att lösa uppgifter
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för beräkningar och slutsatser
 • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang som till viss del för resonemangen framåt. Redovisningarna går delvis att följa och det matematiska språket är i huvudsak fungerande.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang som för resonemangen framåt. Redovisningarna går att följa och det matematiska språket är fungerande.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem. Redovisningarna är tydliga och det matematiska språket är väl fungerande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: