Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra Världskriget

Skapad 2021-03-04 08:49 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 9 Svenska SO (år 1-3)
”Alla människor är född fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap” 1:a artikeln i de mänskliga rättigheterna

Innehåll

Vi ska nu, i samarbete med so,  skriva en berättelse om en person som levde under kriget. Din person kommer att under 6 kapitel få uppleva krigets olika sidor och utifrån vem din person är kommer naturligtvis alla upplevelser bli olika.

Du ska beskriva och försöka sätta dig in i personens liv på ett så trovärdigt sätt som möjligt. Till din hjälp kommer du att få genomgångar (so, sv) , tips på litteratur och filmer att se för att kunna skapa dig en förståelse kring denna period i vår historia.

Tidsåtgång ungefär 6 veckor (v.10 - 15) 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: