Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Syror och baser vt21

Skapad 2021-03-04 08:48 i Vidhögeskolan Varberg
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vi kommer att arbeta med syror och baser i kemi under vecka 5 till 7.

Innehåll

Områden:

  • Grunder i kemi - atom, molekyl, kemisk förening, grundämne
  • Betydelsen av surt, neutralt och basiskt
  • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter.

  • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. 

  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

  • Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet. 

  • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Begrepp:

 

Syra, Surt, Bas, Basiskt, Neutralt, pH-värde, BTB, pH-papper, Indikator, Neutralisera, Försurning, Fräta, Kalk

Matriser

Ke
Syror och baser

Ännu inte visat
-->
-->
-->
Information - Diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Information - Använda information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Undersökningar - säkerhet
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Ej testat.
Undersökningar - dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Ej testat.
Undersökningar - jämföra resultat
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Ej testat.
Begrepp och modeller
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egen-skaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla sam-band inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egen-skaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: