Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animerad film åk 6

Skapad 2021-03-04 09:09 i Britsarvsskolan Falun
Vi gör animerad film med tema.
Grundskola 4 – 5 Svenska Bild
Skriv eget manus till en kort animerad lerfilm. Skapa lerfigurer och miljö och lär dig hur man filmar och redigerar.

Innehåll

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

- grupparbete om 3-5 elever i varje grupp.

- göra en kort berättelse i form av en serie som är ett filmmanus.

- planera och skapa en bakgrundsmiljö som stämmer överens med handlingen.

- skapa karaktärer i lera som används i filmandet.

- med hjälp av redigeringsprogrammet Stop Motion Studio filmar ni, redigerar samt lägger till ljud i form av röster, ljudeffekter och musik.

 

Bedömning

Du ska

- arbeta i grupp och ta ansvar för att arbetet utvecklas och genomförs.

- skriva ett manus med början, mitt och slut.

- planera och skapa en bakgrundsmiljö som stämmer överens med handlingen.

- skapa figurer i lera som används i filmandet.

- skapa film med hjälp av manus och material som gruppen skapat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bl
Animerad film åk 6

E
C
A
Skapa film, kommunicera budskap
Du kan skapa enkla lerfigurer och bilder i en film som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt.
Du kan skapa utvecklade lerfigurer och bilder i en film som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade lerfigurer och bilder i en film som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt..
Använda tekniker, uttrycka
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i din film.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i din film.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material. Du använder dem på ett varierat och mycket bra sätt och med många idéer för att skapa olika uttryck i din film.
Presentation
Du kan presentera filmen med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Jag kan presentera filmen med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Jag kan presentera filmen med god anpassning till syfte och sammanhang.
Eget ansvar
Du bidrar till att hitta på och välja handlingsalternativ som leder framåt under arbetsprocessen
Du hittar på och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt under arbetsprocessen.
Du hittar på och väljer handlingsalternativ som leder framåt under arbetsprocessen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: