Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för fritidshemmet, Vågen, bild

Skapad 2021-03-04 09:13 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F – 6
Vi målar sockermålning, saltmålning och stänkmålning

Innehåll

Lärmål.

Att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

Få möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Utveckla sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Planering av utvärdering.

Vid tillfället

Undervisning.

Vi provar på olika tekniker tex saltmålning, sockermålning samt stänkmålning.

 

Vi provar de olika sakerna på olika material.

 

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: