👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken

Skapad 2021-03-04 09:48 i Ängaboskolan Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundsärskola 4 – 6 Svenska Vardagsaktiviteter
Ett arbetsområde där eleverna får bekanta sig med olika yrken och lära sig om yrken som finns på en skola (tex lokalvårdare, skolsköterska, rektor, kökspersonal, vaktmästare)

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer du att få lära dig om vad ett yrke är. Du kommer att lära dig om räddningstjänstens olika yrken som brandman, polis, ambulansförare mm . Vi kommer också att besöka någon som arbetar på vår skola, tex vaktmästaren, rektorn eller lokalvårdaren. Du kommer att få intervjua denna person och återberätta för dina klasskompisar.  Du kommer också att få hjälpa till med en arbetsuppgift. Du dokumenterar det du får veta från mötet i appen Book Creator. 

Vi kommer att arbeta med detta för att du ska få kunskap och förståelse för vad ett yrke är och varför en del jobb är extra viktiga. Kanske kan det väcka ett intresse hos dig att vilja veta mer?

 

Konkreta mål:

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

 • ge exempel på några yrken inom räddningstjänsten och vad de gör.
 • genomföra eller vara delaktig i en intervju med någon som arbetar på skolan.
 • berätta för dina klasskamrater med hjälp av text och bild om ditt möte.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • berätta om de olika yrkena inom räddningstjänsten och andra yrken, och vad de gör.
 • genomföra eller vara delaktig i en intervju med någon som arbetar på skolan.
 • berätta för dina klasskamrater om intervjun du gjort.
 • använda ord och begrepp inom ämnesområdet.

 

Undervisning:

När vi arbetar med detta arbetsområde kommer vi att

 • se filmer och läsa böcker om yrken som brandman, ambulanspersonal och polis.
 • lära oss några ord och begrepp som är vanliga då man pratar om räddningstjänsten, tex ambulans, sirén, 112, mfl.
 • göra en mindmap över olika yrkeskategorier vi tillsammans känner till, på skolan och på andra platser.
 • planera våra intervjuer genom att förbereda frågor.
 • besöka och intervjua någon som arbetar på skolan.
 • dokumentera i appen Book Creator.
 • Redovisa för varandra.

Till hjälp för kommunikation kommer du ha tillgång till kommunikationskartor med bilstöd och tecken.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om service- och kulturutbud, och
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  4-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Yrken och verksamheter i samhället.
  VAA  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  4-6