Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutvecklande arbetssätt

Skapad 2021-03-04 10:04 i 243131 Förskolan Björksätravägen 53 Stockholm Skärholmen
Förskola
Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla det svenska språket genom att arbeta med sagor och berättande samt ha ett medvetet språkbruk på avdelningen.

Innehåll

Genom ett lustfyllt och lekfullt lärande arbetssätt vill vi stötta barnens utveckling av talspråk, ordförråd och begrepp. Vi vill att barnen ska utveckla sitt ordförråd, få större förståelse för begrepp samt träna på meningsbyggnad. Därför har vi valt att använda oss av sagoläsning och berättande för att  berika barnens språk. Genom att arbeta med sagor kommer barnen i kontakt med många nya ord  och begrepp som förklaras och konkretiseras. Barnen ges möjlighet att själva återberätta sagor samt leva sig i  sagorna på olika sätt. 

 

HUR gör vi? 

 • Vi arbetar med sagor i mindre grupper där vi bland annat har sagostunder.

Vi använder oss av rekvisita för att konkretisera sagor.

 • Vi lägger stor vikt vid att använda ett rikt och varierat språk ,så att barnen får höra ord och dess rätta sammanhang på ett konkret sätt.
 • Vi pratar och benämner vad vi gör i vardagssituationer, pedagogerna är närvarande i barnens lekar där vi hjälper barnen sätta ord på det dem gör.
 •  
 • Vi arbetar med sagor på olika sätt , ex genom dramatisering, flanosagor etc.
 •  
 • Vi använder oss av Polyglutt ( digitalt verktyg)
 • Sång , rim & ramsor.
 • Vi skapar språkstimulerande miljöer utifrån barnens intresse som ska locka till samtal och samspel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: