Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande identitet

Skapad 2021-03-04 10:14 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Pedagogisk planering över Fritidshemmets mål vt 21
Grundskola F – 6
Planering för fritidshem vt 21. Eleverna på fritids ska få vetskap om vad de lär sig på fritids, i leken och vid aktiviteter. Genom lärande frågor utmanar vi eleverna i deras tankar. Lärandemiljön är till största delen utomhus med stor variation.

Innehåll

Syfte

Tydliggöra lärandet för eleverna i fritidshemmet.

 

Mål i styrdokumenten

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

 

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Att se sitt eget lärande, - vad har jag lärt mig på fritids idag. 

 

 

Elevens intresse, initiativ och behov

Aktiviteter planeras och genomförs utifrån elevernas intressen och behov för stunden med lärandet i fokus. 

 

 

Utvecklande förmågor

 

Få en vetskap om att man lär sig och utvecklar sin kunskap och lärande, att leken är ett lärande.

 

 

Utvärdering

Kan eleven se och uttrycka vad den lärt sig under dagens aktivitet(er)

 

Utvärderingssätt

Samtal med elever, enskilt och i grupp. Samtal mellan fritidspersonal.

Efter aktiviteterna samtala med eleverna och fråga dem vad dem lärt sig. Låta eleverna själva komma fram till svaret.

Gruppsamtal med eleverna, prata om vad vi gör på fritids och vad dem tror fritids är, alla får säga sitt.

 

Aktiviteter

I samband med aktiviteter med eleverna, lyfta frågan vad de har lärt sig, vad de gjort. Förklara vad de lärt sig. 

 

* Gemensamma lekar (lärarstyrda)

* Skapande

* Läxläsning

* Motorikbanor utomhus

* Delaktighet med digitala verktyg

 

 

Lärmiljö

Idrottshall, Fritdshem, skolgård och närområdet

Kopplingar till läroplanen

  • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
    Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: