Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2021-03-04 11:21 i Ekkälleskolan Linköping
Syftet med att skriva argumenterande texter Att eleverna ska känna igen hur argumenterande texter är uppbyggda, med en test och flera olika argument som knyter ihop den argumenterande texten.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Syftet med att skriva argumenterande texter Att eleverna ska känna igen hur argumenterande texter är uppbyggda, med en tes och flera olika argument som knyter ihop den argumenterande texten. Texten ska vara uppbyggd på följande sätt:

Innehåll

Undervisning 

 • Du kommer att arbeta enskilt eller i par med boken Klara Svenskan åk 5: Tala, läsa, skriva. 
 • Du kommer att arbeta med att skriva en argumenterande text tillsammans i helklass
 • Du kommer att arbeta med att läsa olika slags argumenterande texter
 • Du kommer att arbeta med att gå igenom vad som kännetecknar en argumenterande text
 • Du kommer att arbeta med att läsa upp din text för en mindre grupp
 • Du kommer att arbeta med att

Bedömningsformer 

 • Det muntliga deltagandet under lektionstid
 • Din argumenterande text som lämnas in i slutet av arbetsområdet.
 • Elevens uppläsning av den färdigarbetade texten (att ta paus vid punkt, läsflyt, osv)

Det här ska du kunna efter att vi har jobbat med arbetsområdet:

Läsa

 • läsa och urskilja den argumenterande textens struktur
 • hitta åsikt i en argumenterande text
 • hitta argument som stödjer en åsikt
 • urskilja viktiga bindeord
 • göra textkopplingar utifrån en argumenterande text
 • sammanfatta huvuddragen i det jag läst

Skriva

 • skriva en tydlig rubrik, indelning och avslutning
 • formulera en tydlig åsikt
 • använda mig av tydliga argument
 • använda passande bindeord
 • skriva en signatur

Tala

 • hitta på och använda säljande slogan
 • använda reklamknep
 • använda övertygande argument i min text  

Bedömning läggs upp på Unikum under v.16

 

Uppgifter

 • Argumenterande text

 • Muntligt redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: