Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag - natur och teknik med Ute-Ugo

Skapad 2021-03-04 12:13 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Förskola
Under våren så kommer vi att arbeta med Ute-Ugo. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att förstå naturens kretslopp och på så sätt också förstå hur vi genom våra egna val kan bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Undervisningsplanering

* Vad ska läras ut?

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

 

* Varför? 
Barnen ska förstå vilken påverkan deras handlingar har för framtiden och hur de ska värna om vår natur. 

 

* Hur ska undervisningen genomföras?

I den planerade undervisningen så kommer barnen att få vara i delad grupp och ibland i helgrupp utifrån vilken aktivitet som erbjuds. Vi kommer i den spontana undervisningen och leken fånga upp hur barnen samtalar om naturen och vår miljö. Undervisningen kommer att anpassas efter ålder och tidigare kunskaper för att varje barn ska få möjlighet att lära och utvecklas i sin egen takt.

Fråga barnen om befintlig kunskap och presentera lärvännen

Vetenskaplig litteratur, böcker, filmer 

Plantering

Egen sopsortering

Göra ett eget och gemensamt kretslopp

Undervisning i naturen

 

* Hur ska reflektionen tillsammans med barnen genomföras?

Reflektionen tillsammans med  barnen sker under tidens gång där vi tillsammans tittar tillbaka på vad vi har gjort och samtalar kring det.

 

* För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Barnen på Skalman (gröna gruppen)

 

* Av vem? ( vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera )

Pedagogerna på avdelningen hjälps åt med dokumentationen

 

* Vad är målet med undervisningen? ( mätbara mål )

Ge barnen en insikt om vad ett kretslopp är och hur det fungerar. (plantering)

Ge barnen ökad kunskap om hur samspelet i naturen hänger ihop,  ( djur, insekter, människa )

Ge barnen en insikt om människans roll i naturen.

Barnen ska förstå vilken påverkan deras handlingar har för nutid och framtid. Hur ska vi värna om vår natur.  

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: