Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent, statistik och sannolikhet

Skapad 2021-03-04 13:12 i Ekkälleskolan Linköping
- bråkform, decimalform och procentform - tabell och diagram med och utan digitalt verktyg - medelvärde, typvärde och median - sannolikhet och simulering av sannolikhet
Grundskola 5 Matematik
I detta kapitel ska vi lära oss om bråkform, decimalform och procentform, tabell och diagram med och utan digitalt verktyg, medelvärde, typvärde och median, sannolikhet och simulering av sannolikhet.

Innehåll

Undervisning

 • Du kommer att arbeta med boken Favorit matematik 5Bkapitel 2 - Procent, statistik och sannolikhet
 • Du kommer att få lyssna och delta i genomgångar, och även se filmer om genomgångarna.
 • Du kommer att kunna arbeta digitalt med matteboken eller matematik-appar via din lärplatta.
 • Du kommer att diskutera och arbeta tillsammans i par eller grupp.
 • Du kommer att arbeta med laborativt material.

Bedömningsformer

 • Skriftligt kapiteltest i slutet av arbetsområdet
 • Uppgifter i matematikboken 
 • Skapa en praktiskt tallinje tillsammans
 • Genomföra en undersökning parvis för att sammanställa resultat i tabell/diagram

Det här ska du kunna efter att vi har jobbat med arbetsområdet: 

 • - Att kunna växla mellan procentform, decimalform och bråkform
  - Att visa, använda och uttrycka kunskaper om att samma tal kan uttryckas på olika sätt i decimalform, bråkform och procentform
  - Visa samband mellan begrepp
 • - Läsa av tabeller och diagram
 • - Använda och kunna skillnaden på medelvärde, typvärde och median
  - Att använda olika strategier vid problemlösning
  - Att använda lösa problem själv och avgöra om ett svar är rimligt
  - Att analysera, tolka och värdera resultat
  - Att avläsa och tolka information för att sammanställa i tabeller och diagram
  - Att redovisa och beskriva resultat ritade för hand eller med tekniska hjälpmedel

Bedömning läggs upp på Unikum under v.16

Uppgifter

 • Prov 2 - Procent, statistik och sannolikhet

 • Undersökning med tabell/diagram

 • Tallinje

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: