Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet på en bondgård: Tacka, Bagge, Lamm

Skapad 2021-03-04 13:46 i Önnegårdens förskola Kristianstad
Förskola
Barnen har visat intresse för våra bondgårdsdjur vi har till vår bondgård på avdelningen. Ett intresse som vi tar tillvara på och tillsammans undersöker.

Innehåll

Syfte/ mål: 

Att tillsammans ta reda på vilka djur som ingår i familjen och vad dem heter (mamma, pappa, barn), vart djuren bor, vad de äter, vad de tycker om, hur de låter och vad vi människor får från djuren. 

Metod/Genomförande

·       ·       Film: Hemma hos fåren på Högagärde - Bonden i skolan (youtube)

·       ·       Fakta böcker - Arla "Fåren" 

·       ·       Kreativt skapande- Göra ett får av papper, bomull och ögon. 

·       ·       Mind map - som blev ett bildcollage som sammanfattar det vi lärt oss av fåret.

·           

 

Hur gör vi för att synliggöra lärandet? 

Vi har dokumenterat aktiviteterna genom

·       ·       foto 

·       ·       det vi skapat tillsammans så som pyssel, bildcollage och böcker 

·       ·       diskussioner/samtala tillsammans med andra (barn-barn, barn-pedagog)

                 gjort föräldrar delaktiga genom lärlogg och dagliga samtala. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: