👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flerspråkighet i Förskola

Skapad 2021-03-04 14:00 i Ottfjällets förskola Östersund
Förskola
Genom att läsa kapitel samt diskutera frågeställningar ur boken "Flerspråkighet Alla barn, alla språk, alla dagar!" breddar vi i arbetslaget vår kunskap om ämnet Flerspråkighet i Förskola.

Innehåll

 

 

Bakgrund

(varför?)

Då vi har flera barn med annat modersmål än svenska i barngruppen känns det viktigt att bredda vår kunskap om flerspråkighet i förskola för att ge barnen en trygg miljö samt bra förutsättningar för socialt samspel och lärande.

Mål

(Vad vill vi?)

Vi vill att alla barn ska få känna samhörighet. Att de ska känna sig trygga och känna att de har de verktyg de behöver för att leka och lära i förskolan. Att de känner sig sedda och att vi är intresserade av dem och deras familjer. 

Metod

Arbetslaget väljer ut ett kapitel ur boken "Flerspråkighet Alla barn, alla språk, alla dagar!" och läser detta innan nästa möte. 

I slutet av varje kapitel finns diskussionsfrågor. På vår kommande gemensamma planering diskuterar vi dessa frågor samt dokumenterar de tankar och idéer som dyker upp.
Vi tar till de åtgärder vi kommer fram till behöver göras och ser till att följa upp hur det går.

Vidare läser vi ännu ett kapitel ur boken för att fortsätta utvecklingen mot en interkulturell förskola samt arbete med flerspråkighet. 

 

Genomförande

Vi kommer att skriva lärloggar kopplade till denna planering där vi diskuterar frågorna i slutet av varje kapitel. 

 

Uppföljning och utvärdering

(Hur är det nu?)

 

Analys och utveckling

(Hur blev det? Varför blev det så? Hur går vi vidare?)