Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling kopplat till ett poststrukturellt undervisningsupplägg

Skapad 2021-03-04 14:40 i Kunskapshusets förskola Eslöv
Förskola
Genom poststrukturellt undervisningsupplägg studera barnens förhållande till hållbar utveckling.

Innehåll

Poststrukturellt informerade undervisningsupplägget

 

Bakgrund och Syfte:

Vi startade upp och provade på det poststrukturella våren 2020 men anser oss inte blivit färdiga med fördjupningen i denna teori, därför väljer vi att använda denna teorin. 
Vi vill fokusera på relationer mellan barn, miljö och material genom ett utforskande arbetssätt.

 

 

Mål:

 

Samtolkning

 

Att studera barnens förhållande till olika material genom vårt projekt hållbar utveckling.

 

 

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

Samplanering

 

Vad ska vi göra(innehåll)

 • Spela teater för barnen där vi kopplar ihop deras intresse för musik och sopsortering
 • Skapa en reflektionsvägg där barnen väljer bilder och ordning.
 • Skapa med återvinningsmaterial 
 • Studera vad barnen utforskar på våra utedagar 

 

Hur ska vi göra(form)?

 • Reflektera genom bilder på aktiviteter och material
 • Fånga upp det vi upptäcker är barnens intressen
 • Ställa öppna frågor
 • Vara medforskare

 

 

Vem/vilka(aktörer)?

 

Pedagoger, barn och material.

 

 

Var(ute-inne-rum-plats)?

 • Förskolans innemiljöer
 • Förskolan utemiljö
 • Närområdet

 

 

När?

 

Vi kommer att starta med det på tisdag till torsdag förmiddag.

 

 

 

 

Dokumentation

 

Genomförande

Genom filminspelning och fotografering med hjälp av en iPad eller telefon. Även genom barnens alster.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: