Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo

Skapad 2021-03-04 14:48 i Stjärnan Dibber Sverige AB
Förskola
Undervisningsplanering för vårt tema språk och kommunikation med inriktning på bokstäver och böcker. Med vår lärvän Ute-Ugo

Innehåll

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Att vi använder oss utav vår närmiljö och naturen som inspirationskälla. Och att det är ett rum för lärande.

 

 • ·       Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Vi tar med oss sagor och berättande och dramatiserar med hjälp av vad naturen har att erbjuda.

 

Med hjälp av spännande böcker och floror så upptäcker vi och lär om djur och natur.

 

Vi utforskar och samtalar kring våra upptäckter på samlingar och vid matbordet.

 

Vi plockar med oss naturmaterial till förskolan som vi kan skapa rekvisita av till våra sagor eller vårt skapande.

 

Vi pedagoger lämnar spår av sagorna i naturen som barnen sedan träffar på.

 

Vi använder oss av återbruksmaterial i vår lek och i vårt skapande av sagor och bokstäver.

 

 • ·       Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

          I samband med en aktivitet enskilt eller i mindre grupp.

 

 

 

 • ·       För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på Månen

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Arbetslaget, finplanering bestäms inför varje aktivitet.

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

         Att barnen lär känna sin närmiljö och naturen. Att de själva kan hitta material, natur/återbruksmaterial som de kan ge nytt liv till             antingen i lek eller skapande.

 

_____________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: