👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning – Konst Vt. 2021

Skapad 2021-03-04 14:50 i Trollskogens förskola Säter
Förskola

Innehåll

Projektbeskrivning-Konst VT-2021

 

Inledning

Under höstterminen så var det några barn som kom och visade sina teckningar/arbeten som de hade arbetat med i vår ateljé. Barnen själva presenterade sina alster för oss vuxna att de hade gjort ett konstverk. Då väcktes idén om att starta ett konstprojekt. 

Bärande idéer

Tanken med konstprojektet är att uppmärksamma barnen på vad konst kan vara. Vad tänker, tror barnen att konst är, vad är, gör en konstnär? Hur ser barnen på olika konstverk, vad upptäcker barnen om konst? Vår förhoppning är att barnen ska bli intresserad av olika konstformer, få en förståelse att man kan uttrycka sitt språk och sina känslor på olika sätt. Vi ska med hjälp av barnens tankar, reflektioner undersöka olika konstformer. Projektgruppens arbete ska ges utrymme att smitta de andra barnen till inspiration och att väcka deras intresse.

Ämne / projektnamn

Vi lyssnade in barnen när de berättade för oss att de hade gjort konstverk. Så vi bestämde oss för att arbeta med konst.

Mål

Att kunna se att det finns olika sorters konst. Upptäcka, skapa samtal och att kunna se detaljer i ett konstverk. Öka fantasi och förståelse att det finns olika uttrycksformer att förmedla sig i. Ökad förståelse och kunskap för att man kan använda sig av olika material för att skapa ett konstverk. Att få förståelse att olika material beter sig olika.

 Deltagare

Sussie kommer att starta upp med en grupp på fyra eller fem barn. Tanken är att projektgruppen ska smitta, skapa nyfikenhet hos de andra barnen och att de barn som är födda 2016 och 2017 ska få arbeta i projektet i en liten grupp.

Genomförande

Vi börjar med att intervjua barnen om vad de vet om konst. Det blir barnens intresse, idéer och undersökningar som kommer att styra projektet framåt. Projektgruppen kommer att reflektera tillsammans med Sussie genom att vi tittar på dokumentation och pratar om vad som hände vid förra projekt tillfället. Vi kommer att sätta upp dokumentationer synligt på avdelningen för att skapa reflektioner, inspiration, intresse mellan barnen.

Vilket språk ska vi använda?

Vi kommer att använda konstbilder, rita, måla, lera, skapande material och andra språk som passar att uttrycka det barnen arbetar med just då.

Föräldrasamverkan

Föräldrarna kommer att få dokumentation på Unikum.

Dokumentation

Vi kommer att använda oss av kamera, anteckningar. Vi kommer att sätta upp dokumentation på väggarna och Unikum till föräldrarna.

Utvärdering

På vår reflektionstid på måndagarna kommer vi tillsammans i arbetslaget att reflektera förra veckans projektarbeten för att få syn på barnens undervisning och hur vi tänker, går vidare i projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18