Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets skriftliga bedömningsstöd vt årskurs 1

Skapad 2021-03-04 15:09 i Äsperödsskolan F-6 Uddevalla
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Skolverkets skriftliga bedömningsstöd i taluppfattning vt årskurs 1.

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 1-3.

 

Matriser

Ma
Bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1–3

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, VT åk 1

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Högre kunskapsnivå
Antal
Jag kan räkna antal upp till 6.
Tallinjen/talraden
Jag kan talet som kommer efter inom talområdet 0-10
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-50
Skriv talets grannar
Jag kan talet som kommer efter inom talområdet 0-10
Jag kan sätta ut rätt tal, före och efter, inom talområdet 0-11
Jag kan sätta ut rätt tal, före och efter, inom talområdet 0-170
Fortsätt talföljden
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-15: - med tvåhopp, jämna tal, från lägre till högre. - från högre tal till lägre tal utan hopp.
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-40: - med tvåhopp eller trehopp. - från högre tal till lägre tal.
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-10
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-40
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-250
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-6
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10
Beräkna addition
Jag kan göra beräkningar med addition där summan högst är 6.
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-10
Beräkna subtraktion
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-10
Likhetstecknets innebörd addition
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-8)
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10)
Likhetstecknets innebörd subtraktion
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom subtraktion (0-10)
Beräkna multiplikation
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet 0-10
Problemlösning
addition och subtraktion
Jag kan lösa en textuppgift med addition/subtraktion inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva hur jag tänker.
Problemlösning
multiplikation och division
Jag kan lösa en textuppgift som handlar om division inom talområdet 0-12 samt rita eller skriva hur jag tänker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: