👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår uppfinning

Skapad 2021-03-04 15:22 i Oxledsskolan F-6 Partille
Eleverna arbetar med idé, skiss, ritning, utvecklingsarbete, fysisk modell och hur uppfinningar kan påverkar inivid, miljö och samhälle. Begrepp som behov, funktion, konstruktion. Ett samarbete med svenskan - som har en egen pedagogisk planering.
Grundskola 5 – 6 Teknik
Var kommer alla saker ifrån? Och varför har någon kommit på dem? En uppfinning skapas oftast för att lösa ett problem. I detta område ska du vara uppfinnare och komma på eller förbättra en ny sak...

Innehåll

Vad?

Vi kommer att lära oss om:

 • Vad en uppfinnare är och varför nya uppfinningar utvecklas
 • Utvecklingsarbetets olika faser - från idé, systematisk testning av idéer, till färdig modell
 • fördelar och nackdelar hos olika material
 • hur man gör en tydlig och noggrann skiss med mått och beskrivande ord
 • hur olika delar samverkar för funktion
 • hur man konstruerar en modell
 • hur man beskriver och förklarar
 • olika uppfinningars påverkan på individ, samhälle och miljö

Hur?

Genomgång av läraren. 

Inspirations- och idélektioner från materialet finnupp.se

Grupparbete då vi kommer på en idé, testar den, gör en skiss och modell.

I samarbete med svenskan kommer vi även att göra ett instruktionshäfte, (en informationstext), reklamaffisch samt ha en muntlig redovisning av vår uppfinning.

Bedömning

Din lärare kommer bedöma

 • Hur du deltar i utvecklingsarbetets olika faser - från idé, systematisk testning av idéer, till färdig modell.
 • Hur du beskriver och förklarar funktionen (hur uppfinningen fungerar tekniskt).
 • Hur du beskriver konstruktion och material
 • Modellens konstruktion - är den tydlig och noggrann?
 • Skissen - är den tydlig och noggrann?
 • Hur du resonerar kring uppfinningars påverkan på individ, samhälle och miljö.

Se bedömningsmatris i Google Classroom!

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6