👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården åk 2

Skapad 2021-03-04 15:37 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Temaarbete bondgården
Grundskola 2 Bild NO (år 1-3) Teknik Svenska
Vi kommer arbeta med bondgårdens djur och tekniken som finns på gården. Du kommer att läsa och skriva texter om djur, växter och maskiner som finns på bondgården. Vi kommer också prata om näringskedjor kopplade till bondgården. Vi pratar om skillnaderna mellan nu och förr i tiden. Vi kommer tillsammans i klassen att bygga vår egen bondgård med hjälp av olika material. Kan vi göra vår bondgård självförsörjande?

Innehåll

Mål att arbeta mot

*Våra vanligaste bondgårdsdjur -  vad de äter, hur de låter, hur de lever, familjen och på vilket sätt vi använder dem i vårt samhälle idag.

*Våra fyra sädesslag. Hur de ser ut, hur man tar tillvara på dem och i vilka livsmedel de återfinns.

*Några vanliga maskiner som används i lantbruket - vad de heter och används till.

*Skriva korta faktatexter och där använda dig av stor bokstav i början av meningen, mellanrum mellan orden och punkt på slutet. Texten kan vara skriven för hand eller på dator.

*Arbetssätt för att bygga upp en bondgård. Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

 

Såhär arbetar vi för att nå målen

Du ska:

*träna din förmåga att skriva en faktatext där du ensam eller tillsammans med klasskamrater.

*träna din förmåga att genom film och text tillgodogöra dig information om exempelvis djur, genom att titta på faktafilm och sedan diskutera innehållet.

* träna din förmåga att se samband mellan saker i samhället, exempelvis bondgården och livsmedel, genom att vi i samtal pratar om olika samband, exempelvis gräs-ko-mjölk-smör.

* träna din förmåga att i bild gestalta det vi talat och läst om, genom att få rita en bild på egen hand.

*muntligt och skriftligt berätta för dina kamrater om ett djur eller maskin.

*Med hjälp av olika material ska vi bygga vår egen bondgård med djur. 

 

Vad ska bedömas?

Din förmåga:

*att muntligt och skriftligt berätta om något bondgårdsdjur eller en maskin.

*att förklara hur bondgården gör nytta i vårt samhälle och i vår vardag.

*att skriva en text med stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt.

* att göra en enkel skiss, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3