Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text, Zick Zack skrivrummet

Skapad 2021-03-04 16:51 i Blästadsskolan Linköping
Vi ska under några veckor arbeta med instruerande texter. Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda, hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska under några veckor arbeta med instruerande texter. Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda, hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Innehåll

Mål

Du ska:

 • veta vad som är typiskt för en instruerande text
 • känna igen en instruerande texts struktur.
 • kunna skriva en egen instruerande text.

HUR

Vi ska läsa instruerande texter och lyssna på instruktioner och lära oss vad som kännetecknar en instruerande text till innehåll, struktur och språkliga drag.

Vi skriver en egen instruerande text om en lek eller ett spel, ett recept eller en praktisk instruktion.

Du ska:

- Planera och skriva instruerande texter.

-Läsa igenom instruktioner och särskilja rubrik, materiallista och instruktion.

-Öva dig i viktiga begrepp såsom: rubrik, struktur, instruktion, beskrivande verb, infinitiv, imperativ, kronologisk ordning, tidsord.

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på det vi gör tillsammans i klassrummet och på den instruerande text som du skriver.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Skriva instruerande text

1
2
3
Kunskap om instruerande text
* Eleven följer enkla instruktioner.
* Eleven följer instruktioner och känner igen texttypen "Instruerande text" .
* Eleven följer instruktioner och kan räkna upp vad som är typiskt för en "Instruerande text".
Skriva instruktion
* Eleven skriver en fungerande instruerande text.
* Eleven skriver en relativt väl fungerande instruerande text på egen hand.
* Eleven skriver en väl fungerande instruerande text på egen hand.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: