👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materials miljöpåverkan

Skapad 2021-03-05 09:41 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Biologi Teknik Kemi
Du ska få insikt i hur olika material påverkar och och vår miljö. Genom att skapa en livscykelanalys får du en helhetsbild av en produkts totala miljöpåverkan från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshantering.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Efter avslutat område ska du,

- kunna beskriva någon fabriksprocess

- kunna beskriva något miljöproblem som materialet skapar

- kunna beskriva konsekvenserna av miljöproblemet

- kunna ge exempel på åtgärder som göra eller borde göras för att komma till rätta med miljöproblemen

 

 

Förmågor

Vi kommer under arbetsområdet att träna följande förmågor,

biologi

- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

 

kemi

- använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

 

teknik

- identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

- värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

- analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken förändrats över tid

 

 

Undervisning - arbetssätt

Lärarledda genomgångar

Arbetsuppgift i par eller grupp

Diskussioner

Filmer

 

Elevinflytande

Beroende på vilka funderingar och frågor som dyker upp hos eleverna under och mellan lektioner kan innehållet ändras utifrån deras intresse.

 

Bedömning

Muntlig och skriftlig delaktighet på lektioner

Skriftlig livscykelanalys

Diskussion och analys i paret/gruppen

Muntlig presentation

Matriser

Bi Tk Ke
Materials miljöpåverkan

På väg mot...
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Information och källor
Du kan söka naturvetenskaplig information.
Du kan söka naturvetenskaplig information och antecknar dina källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information, antecknar dina källor och resonerar kring någon av källornas trovärdighet och resonans.
Du kan söka naturvetenskaplig information, antecknar dina källor och resonerar kring källornas trovärdighet och resonans.
Faktadel
Du har svarat på de flesta frågor i uppgiften.
Du har svarat på frågorna i uppgiften.
Du har svarat på frågorna i uppgiften genom att skriva egna svar baserat på dina källor.
Du har svarat utförligt på frågorna i uppgiften genom att skriva egna svar baserade på dina källor.
Teknikutveckling
Du vet hur materialet förändrats över tid.
Du vet hur materialet förändrats över tid och kan visa på någon drivkraft för denna utveckling.
Du vet hur materialet förändrats över tid och kan visa drivkrafter för denna utveckling. Du kan resonera kring hur denna teknikutveckling påverkar människa eller miljö.
Du vet hur materialet förändrats över tid och kan visa drivkrafter för denna utveckling. Du kan resonera kring hur denna teknikutveckling påverkar människa och miljö.
Diskussion och analys
Du visar att någon teknisk lösning kan få olika konsekvenser för miljön eller människan.
Du visar att någon teknisk lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du visar att någon teknisk lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Du ger förslag på någon del i produktionen av materialet som kan förbättras för individen, samhället eller miljön.
Du visar att tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Du ger förslag på delar i produktionen av materialet som kan förbättras för individen, samhället och miljön.
Muntlig presentation
Du är delaktig i presentationen.
Du är delaktig i presentationen och framför dina delar på ett för klasskamraterna förstående sätt.
Du är delaktig i presentationen och framför dina delar på ett för klasskamraterna förstående sätt. Du svarar på eventuella frågor.
Du är delaktig i presentationen och framför dina delar på ett för klasskamraterna förstående sätt. Du svarar på eventuella frågor på ett sätt som visar att du har förståelse och kunskaper om materialet.