👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

4-6 Making up stories

Skapad 2021-03-05 10:09 i Tomtberga modersmål Huddinge
Grundskola 4 – 6 Modersmål
What make a good story? Vi diskuterar vad en författare behöver tänka på innan de skapar en historia.

Innehåll

projekt arbete som tar två till tre veckor.

gruppdiskussion

hur många olika genrer finns det?  Fakta, humoristiska, fabler osv.  Hur många sorts historia, böcker har eleverna läste? Vad läser de nu? Hemma/ i skolan?  

har eleverna en favorit författare? En favorit genre? Varför tycker de att

Har eleverna en favorit bok eller karaktär som de kan berätta om? 

vad har berättelse i gemensamt? 

Diskutera vad en författare behövde tänka på när de skriver en bok? 

syftet att hur man skapa en berättelse, med karaktär(er), en början, Några händelser, ett problem att lösa och en slut.

Vem är boken tänkt till? En yngre syskon/vän? 

Elev bestämmer vilken sorts genre de vill skriva, äventyr, myt, saga, spök, detektiv.

Skissa planen, huvudkaratär, andra karaktärer, miljö, tid, problem, lösningen osv. 

Skriv och illustrerar historian. 
lämpligt titeln och omslag. 

Sedan läser eleven boken för klasskamrater. Diskutera i gruppen vad tyckte eleverna om boken? Om figurerna? Om bilderna? Om berättelse.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6