👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äta - träna - vila åk 1

Skapad 2021-03-05 12:52 i Lugnetgymnasiet Falun
Gymnasieskola Specialidrott
Den avgörande grunden för idrottslig utvecklingen består av äta - träna - vila. Här ska du få använda dina kunskaper för att träna upp din förmåga att använda dig av kunskaperna i praktiken. Du ska också få utvärdera hur rutinerna kring ditt idrottande har fungerat som en utgångspunkt för att titta framåt.

Innehåll

Målet är att du ska utveckla:

  1. Kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i tränings- och tävlingssammanhang utifrån idrottsfysiologiska och näringsfysiologiska teorier.
  2. Kunskaper om hur skador och ohälsa förebyggs och behandlas.

 

I Idrottsspecialisering 1 ska vi arbeta med följande innehåll: 

  • Faktorer som möjliggör en hälsosam prestationsutveckling 

 

I Tränings- och tävlingslära 1 ska vi arbeta med följande innehåll: 

  • Kost och vätska samt näringslära för tränings- och tävlingsverksamhet.
  • Livsstil, stödjande nätverk och omgivande miljöers betydelse för hälsosam idrottskarriär och prestationsutveckling.

 

Arbetssätt:

v 10

Genomgång med:
Återkoppling till kostgenomgången på Ecole samt den digitala föreläsningen om kost.
Vikten av goda förutsättningar när det gäller äta - träna - vila
Kopplingen till superkompensationskurvan

Arbeta med:
Du ska få arbeta med att blicka tillbaka i din träningsdokumentation.
Utifrån det du har skrivit där ska du få utvärdera hur dina förutsättningar har varit med träna och vila.
Vi ska komma fram till hur vi framöver kan få med skattning av kost i träningsdokumentationen.

Redovisa genom:
Du kommer få svara på några reflektionsfrågor kopplat till din träningsdokumentation.
Du kommer också få svara på några frågor där du får förklara rent praktiskt hur du skulle välja att lägga upp kosten kopplat till uppladdning och återhämtning vid en tävling. Dessa reflektioner kommer du få lämna in i classroom senast 1 april. 

 

Matriser

Spe
Idrottsspecialisering 1

E
C
A
Eleven beskriver ...______..., utifrån tränings- och tävlingssituationer, träningsmetoder och teorier som kan användas för att utveckla idrottsutövandet.
... översiktligt...
... utförligt...
... utförligt och nyanserat...
I beskrivningarna använder eleven ...______... centrala begrepp.
... med viss säkerhet...
... med viss säkerhet...
... med säkerhet...

Spe
Tränings- och tävlingslära 1

E
C
A
Eleven beskriver ...______... kroppens byggnad och funktion och ger exempel på hur den påverkas av kost och träning.
... översiktligt...
... utförligt...
... utförligt och nyanserat...
I beskrivningar och redogörelser använder eleven ...______... centrala begrepp och teorier samt förklarar ...______... samband och drar ...______... slutsatser.
... med viss säkerhet... ... enkla... ... enkla...
... med viss säkerhet... ...-... ... välgrundade...
... med säkerhet... ... komplexa... ... välgrundade och nyanserade...
Dessutom resonerar eleven ...______... om betydelsen av olika typer av träning liksom om träningsmiljöernas, kostens och livsstilens betydelse för optimala tränings- och tävlingsresultat.
... översiktligt...
... utförligt...
... utförligt och nyanserat...