Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT-21

Skapad 2021-03-05 17:10 i Änggårdsskolan Linköping
Grundskola 2 Matematik
Vi vill väcka intresse och lust för matematik. Den finns överallt från mönster i växtvärlden till att kunna lösa olika matematiska problem.

Innehåll

I matematiken arbetar vi för att eleverna ska få hållbara strategier när de löser uppgifter. Det kan till exempel vara att se mönster och förstå sammanhang. 

En av grunderna är att eleverna ska kunna automatisera talområdet 0-20 i addition och subtraktion. Vi arbetar med sambandet mellan addition och multiplikation, dess egenskaper samt användning i olika situationer. Vi tränar multiplikationstabellerna 2, 3, 4, 5 och 10. 

Vi arbetar inom hela talområdet 0-1000 på olika sätt för att befästa taluppfattningen. Vi arbetar med ental, tiotal, hundratal samt positionssystemet för att förstå tals olika värde. Eleverna kommer att arbeta vidare med tiotalsövergångar både i addition och subtraktion samt börjar träna på uppställningar med växling. 

Klockan är också ett återkommande inslag för att få förståelse för tid 

Klockan, geometriska figurer, mätning, matematiska begrepp och problemlösning är områden som vi kommer att arbeta med både laborativt och i våra räkneböcker. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: