Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2021-03-06 00:15 i Tiunda förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Ämnesområdet språk och kommunikation behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kommunikationen inom området kan ske på olika sätt till exempel med bilder, kroppsspråk, skrift, tal eller tecken.

Innehåll

Olika typer av rim och ramsor.

Det finns många olika typer av rim och ramsor som är bra på olika sätt.

Rim och ramsor : utvecklar barns förmåga att uppmärksamma ljuden i språket. Det som är viktigt är uttalet av orden.

( Blinka lilla stjärna )

Rytmramsor:  
I rytmramsor ligger tyngdpunkten på rytm, rörelse och ljudhärmning.
 Det är inte alltid så meningsfulla.

Kalle lång   ... fick en gång  ...  höra på en vacker sång:  ...  ding dång ding dång  ...  Ut med dig för denna gång.

Esicke desicke luntan tuntan  .... semeli maka kokeri kaka ...  östan västan stilla vind .... Ärtan pärlan piff puff.

Fingerramsor: Är  bra till att träna motorik, rytm och tal. Barnet övar sig att kombinera olika språkformer. 
Jag vill ha mat - sa Tummetott    ....Var ska vi ta ta - sa slickepott .... I mammas skafferi - sa långman  ....  Vi törs inte - sa Gullebrand  ..... För då springer lilla Vickevire och skvallrar!   (Visa fram fingrarna)

Här kommer lilla Lisa (visa upp ett pekfinger). Och här kommer lille Per. ( Andra pekfingret). Dom ska gå till skogen, för att plocka bär . (”Gå” med händerna pek- och långfingrar, på golvet ) . Men så börjar det å ’ regna, ( ”smattra ” med fingrarna mot golvet).  Och så börjar det å’ åska. (Knytnävarna mot golvet och dundra som åska ). Och så kommer blixten! ( slå händerna mot varann). Men då blir dom så rädda, så då springer dom hem igen. ( ”spring med fingrarna så dom hamnar bakom ryggen).

Lekramsor: Lekramsor utvecklar barn sociala förmåga. Barn tränar att samarbeta och ta hänsyn till varandra.

Bro, bro breja 

två av de lekande står mitt emot varandra. De fattar varandra händer och sträcker upp dem så att de bildar en bro. De två broväktarna. Den ene heter sol och den andra måne. Det är en hemlighet. Det är bara de själva som vet vem som heter vad . De andra håller varandra händerna och i en lång rad går de genom bron och sjunger:

Bro bra breja ...  stockar och stenar ... alla goda renar ingen slipper här fram , här fram .... förrän han säger sin käraste namn,  .....   vad heter han

De två brovakterna som stått med upplyftade  händer fäller ner dem så att ett barn blir innestängd. Nu gungas in fångade fram och tillbaka, medan man sjunger:

Har du tagit prästens sko ... prästens sko, prästens sko ....   har du tagit prästens sko ....  ja eller nej?

Björnen sover 

alla går runt  i en ring, en Björn ligger sover i mitten av ringen.
Björnen sover,   Björnen sover  ... i sitt lugna bo ....   han är inte farlig,  .... bara man är varlig .... men man kan dock  .... men man kan dock;  ..... honom aldrig TRO!

vid ordet ”tro” vaknar Björnen och försöker fåfatt i någon. Den som blir fångad blir nästa Björn.

Ljudramsor: Ljudramsor uppmärksammar barn på olika ljud i omgivning. Är ett sätt träna barnet på att sära olika språkljud och samtidigt som man tränar finmotoriken i språket.

Det kommer en mus ...  kryper och knallar .... den hoppar och sprallar .....  den söker sig hus .... och får den inte hus .... så säger det PIP!

Börja ”gå ” på barnet underarm och vandra upp. På ”pip” ( eller kittlar) jag på barnet mage.

Sagoramsor: Sagoramsor berättar i diktform en saga. Stimulerar barns fantasi.

Bockarna Bruse

Sångramsor: Är ett sätt att uttrycka känslor  men också träna upp rösten, andning och språkrytmen.

Ekorr’n satt i granen 

Bokstavramsor: Här läggs extra vikt på uttalet av vissa ljud.

Färgsången

Röd, röd, röd är mössan på mitt huvud .... röd ,röd, röd är rocken som jag bär ....  allt som är rött, rott ..... tycker jag är vackert .... för min lilla vän brandmannen.

Blå, blå, blå är mössa på mitt huvud ....  blå ,blå, blå är rocken som jag bär .....  allt som blått, blått ..... tycker jag är vackert ... för min lilla vän är sjömannen

Grön, grön, grön är mössan på mitt huvud....  grön, grön, grön är rocken som jag bär .... allt som är grönt, grönt ...   tycker jag är vackert ....  för min lilla vän är jägaren.

Rörelseramsor: uppmuntra barn till att röra på sig och att träna motorik, balans och koordination. 

Huvud, axlar, knä och tå

Vid de kroppsdelar som sjungs, ev kan man stegra hastigheten när man sjunger den flera gånger.

 

Hej på olika språk skriv ordet ”Hej” på olika språk på färgat papper. Det kan skrivas för hand eller skrivas ut från datorn. Låt barnen hjälpa till att komma med förslag på vilka språk som ska användas. Klipp ut orden som löv. Fäst löven på väggen så att det bildas ett träd.  Vi ska gör stammen på trädet av Washitejp.

Dessutom lyssnar vi på Radioapan sjunger om hur man säger hej på olika språk.

 Att läsa böcker på olika språk väcker lusten att lära och känna andra inom Sverige även utanför (andra länder).

 

Tecken som stöd

Att jobba med tecken som stöd och lär sig nya ord hela tiden och de hjälper de som har svårt med språket, kanske inte har svenska som modersmål och även de som är duktiga att prata har nytta av att ännu bättre kunna förmedla vad de vill ha sagt.

 

kopplingar till läroplanen

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikation funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: