👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fallet Alma Diaz

Skapad 2021-03-06 10:29 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F Svenska
SPÄNNING: 14-åriga Alma Diaz är försvunnen. Polisen söker i de norrbottniska skogarna utan resultat, men när en reporter börjar gräva i fallet hittar hon sanningar som chockar ett helt samhälle.

Innehåll

Vecka 10-13, 2021 planering för distansarbete i svenska:

Vi kommer att lyssna på en radioföljetong om "Fallet Alma Diaz". Serien är i 7 delar á 30 minuter.
Fallet är delvist baserat på ett verkligt fall, både skådespelare och autentiska personer medverkar i serien.
Vi jobbar efter varje program med uppgifter som diskussion och resonemang.

https://sverigesradio.se/avsnitt/1487215

Arbetsområdet avslutas med en skrivuppgift: Resonerande text- Socialamedier i ungdomars liv, inlämning den 1/4.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
8B Resonerande text: Sociala medier i ungdomars liv.

Resonerande text: Sociala medier i ungdomars liv.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Du följer instruktionen och har utfört uppgiften. Texten fungerar i stort sett som en resonerande text och ett bidrag till ungdomstidningen om hur sociala medier spelar roll i ungdomars liv.
Du följer instruktionen och har utfört uppgiften. Texten fungerar relativt bra som ett bidrag till ungdomstidningen om hur sociala medier spelar roll i ungdomars liv.
Du följer instruktionen och har utfört uppgiften. Texten fungerar mycket bra som ett bidrag till ungdomstidningen om hur sociala medier spelar roll i ungdomars liv.
Innehåll
Dina tankegångar framgår och du resonerar på ett enkelt sätt om vad sociala medier betyder i ungdomars liv.
Dina tankegångar framgår tydligt och du resonerar på ett utvecklat sätt om vad sociala medier betyder i ungdomars liv. Det finns exempel som tydliggör vad du menar.
Dina tankegångar framgår tydligt och du resonerar på ett välutvecklat sätt om vad sociala medier betyder i ungdomars liv. Dessutom finns flera exempel som tydliggör vad du menar.
Relaterar till egna erfarenheter
Du ger ett exempel från din egen erfarenhet som passar i sammanhanget.
Dina exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Dina exempel är träffande och bidrar till textens läsvärde.
Din text innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem. Exempel kan vara att du diskuterar både utifrån dig själv men även utifrån din omgivning.
Din text innehåller både det personliga och det allmänna i god balans mellan dem. Alltså perspektiv både från dig och omgivningen. Exempel kan vara att du diskuterar både utifrån dig själv men även utifrån din omgivning.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. En viss styckeindelning finns mellan tetens olika delar. Inledning och avslut finns.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydlig t.ex. genom styckeindelning, inledning, resonemang/diskussion, och avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad t.ex. genom tydligt genomförd styckeindelning samt effektiv inledning, diskussion/resonemang och avslutning.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar ungdomstidningen, t.ex. genom ett ungdomligt språk och lättsamt tilltal.
Ordvalet är pricksäkert, varierat och specifikt och passar väl i ungdomstidningen, t.ex. genom ett ungdomligt finessrikt språk och ett lättsamt tilltal samt en viss kommunikation med läsaren.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande t.ex. att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande t.ex. att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer i relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer i väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.