👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik kurs åk 8

Skapad 2021-03-06 11:15 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 8 Fysik
Den här arbetsområdet kommer att handla om energi, tryck, värme, elektricitet och magnetism. Du kommer förstå mycket mer av naturen och samhället runt omkring dig när du är färdig med den här kursen!

Innehåll

 

Kurs: Energi, tryck, värme, elektricitet, magnetism v. 10-19 -2021 åk 8b

Syfte

Genom undervisningen ska du utveckla din förmåga att:

 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa, naturbruk, hållbar utveckling och samhälle.

 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik

 • Använda fysikens begrepp för att förklara fysikaliska samband i naturen.

Bedömning

Följande förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att tydligt redovisa dina kunskaper och din förståelse inom ämnesområdet i tal och skrift.

 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring det vi diskuterar och går igenom inom arbetsområdet

 • Din förmåga att självständigt genomföra och tolka resultaten av ett experiment, samt hur välstrukturerat och tydligt du analyserar och redovisar resultaten och slutsatserna av dina undersökningar i en laborationsrapport.

Undervisning – Arbetsmetoder

 • Under lektionerna kommer vi att förklara och diskutera egenskaper, begrepp & användningsområden.

 • Vi kommer ha gemensamma genomgångar samt förstärka dessa med filmer.

 • Vi kommer att genomföra ett par laborationer, samt redovisa dessa.

När du är klar med detta arbetsområde ska du kunna:

 • redogöra för energiprincipen

 • känna till olika energiformer och omvandlingarna mellan dessa

 • enheten för arbete och effekt och hur man räknar ut dem

 • redogöra för begreppet verkningsgrad.

 • känna till partikelmodellen

 • ha kunskap om temperatur och fasövergångar

 • Förstå hur tryck påverkas av tyngd och area

 • Förstå elektricitetens begrepp, så som lik och växelström.

 • Förstå sambandet mellan el och magnetism.

 • Kunna rita ett kopplingsschema samt koppla ihop en elektrisk krets i virtual lab.

 

Läromedel NE.se : https://laromedel.ne.se/course/73186

Vecka

Dag

Lektion

Läxa Läxförhör Prov

10

 

   

 

Måndag

Avsnitt 6.1 om energi -energiprincipen och energiformer och  energiövergångar

 

 

Tisdag

Mer om energiövergångar

 

 

Onsdag

Avsnitt 6.2 Arbete

Läxa avsnitt 6.1 om energi och olika energiformer

11

 

   

 

Måndag

Avsnitt 6.3 Effekt

 

 

Tisdag

Avsnitt 6.4 - Partikelmodellen för materia

 

 

Onsdag

Avsnitt 6.5 - Temperatur och fasövergångar.

Läxa: 6.2 och 6.3 om arbete och effekt

12

 

   

 

Måndag

Avsnitt 6.6 Tryck

 

 

Tisdag

Arbetslivorientering - ingen no

 

 

Onsdag

Arbetslivorientering - ingen no

Ingen läxa

13

 

   

 

Måndag

Fortsättning tryck 6.6  

 

Tisdag

Repetition

 

 

Onsdag

Hemlaborationer om tryck

Rapportskrivning

14

 

Påsklov

Påsklov

   

Läromedel Ugglans fysik https://fysik.ugglansno.se/kurs-elektricitet/

 

15

 

El/magnetism-Statisk elektricitet,spänning och ström

 

16

 

El/magnetism- Ledare,resistans, ohms lag, elektrisk effekt

 

17

 

El/magnetism- Serie och parallellkoppling

Laboration koppla

18

 

El/magnetism - Elsäkerhet, magnetsim

          Laboration elmagnet

19

 

Repetition

Fysikprov onsdag
 

Matriser

Fy
No-matris

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp
Laboration
Resonemang