Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenåldern-bronsåldern-järnåldern

Skapad 2021-03-07 10:34 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
En LPP om arbetsområdet stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Tänk att det för flera tusen år sedan såg väldigt annorlunda ut i vårt samhälle. Tänk om vi skulle kunna förflytta oss bakåt i tiden för att se hur allt fungerade då. Undrar hur det skulle vara? Under några veckor ska vi ta reda på mer om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Hoppas att du kommer tycka att det är kul och att du lär dig mycket!

Innehåll

 

Mål

Du ska lära dig:

 • i vilken ordning de olika tidsbegreppen kommer. (tidslinje)
 • hur människornas levnadsvillkor såg ut utifrån hur naturen och miljön förändrades.
 • att göra jämförelser mellan förr och nu.
 • vilka spår vi kan se från de olika åldrarna i vårt samhälle.

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi ska arbeta självständigt och i grupp.
 • Vi ska använda faktaböcker och Internet för att söka fakta.
 • Vi ska titta på filmer.
 • Vi ska skriva både förhand och på dator.
 • Vi ska tillverka en stenålders by.

Innan temats uppstart ska du få skriva vad du vet om stenåldern för att sedan jämföra med vad du kan efter temat. 

 

Vad bedöms?

 • din förmåga att använda tidsbegrepp.
 • din förmåga att redogöra för hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • din förmåga att göra jämförelser mellan förr och nu.
 • din förmåga att beskriva spår i naturen och i språket från förr.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Stenåldern-bronsåldern-järnåldern

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Tidslinje
Du vet i vilken ordning de olika perioderna kom och ungefär hur länge de varade.
Levnadsvillkor
Du kan till viss del redogöra för hur man levde under de olika perioderna vad gäller bostäder, mat, verktyg m.m.
Du kan redogöra för hur man levde under de olika perioderna vad gäller bostäder, mat, verktyg m.m. Du ger många olika förslag.
Jämförelser
Du kan till viss del jämföra hur man levde mellan de olika perioderna men även med hur vi lever nu.
Du kan jämföra hur man levde mellan de olika perioderna men även med hur vi lever nu. Du ger många olika förslag.
Spår i naturen och i språket
Du berättar om några spår i naturen och i språket från förr.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: