Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

itel 4 - Samband + matris muntligt prov

Skapad 2021-03-07 10:58 i Tiundaskolan Uppsala
MatteDirekt - Samband kapitel 4
Grundskola 8 Matematik
Vi kommer att undersöka olika samband, både i vardagen och lite mer teoretiska situationer. Tanken är att du kommer att kunna läsa av och tolka tabeller och diagram från vardagliga situationer. Tanken är också att du kommer att kunna beskriva en och samma situation i en tabell, som en graf i ett diagram och som en formel (ekvation).

Innehåll

Konkreta mål  - när du har arbetat med området samband, så kan du:

 • tolka olika typer av samband.
 • beskriva linjära samband med hjälp av tabeller, diagram och formler.
 • beskriva proportionella samband

Viktiga begrepp för området

- x-axel
- y-axel
- tabell
- diagram
- graf
- formel
- linjära samband
- proportionell
- proportionalitet

 

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner/problemlösning, öva på muntligt prov, animerad film, startuppgift/startblock och eget räknande.

Bedömning

Området avslutas med ett prov, men kunskap kan visas upp i alla möjliga sammanhang, som vid genomgångar, diskussioner, eget räknande och vid gemensam problemlösning. Allt vägs samman då det är dags för betygsättning.

 

Lektionsplanering

Uppgifter

 • Repetition 15

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Samband åk 8 - muntligt prov

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

F
E
C
A
Begrepp
Uppgift Aab, Ec, Ed
Eleven har inte grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan inte använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Aab Korrekt svar till minst en av frågorna.
Ec Korrekt svar till talens betydelse
Ed Korrekt formel med samma lutning som graf A.
Metod
Uppgift B,
Eleven kan inte välja eller använda fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
B Använder en godtagbar metod och anger korrekt svar.
Metod
Ca
Ca Använder en godtagbar metod och anger korrekt svar.
Metod
D
D Använder en godtagbar metod och anger korrekt svar.
Metod
Ea
Ea Anger korrekt svar till alla tre sambanden.
Resonemang
Uppgift Ac, D, Ed
Eleven för inte enkla och underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Ac Motiverar korrekt och hänvisar till grafens lutning
D Tydlig motivering till att kilopriset för mango och äpple är samma, t.ex. drar en linje genom båda punkterna.
Ed Tydlig motive-ring till formeln som visar förståelse för lutningen hos två parallella linjer.
Resonemang
Uppgift Eb Cb, I
Eb Motiverar korrekt vad en pro-portionalitet innebär.
Cb Tydlig motivering.
I Tydlig motivering till grafens lutning i jämförelse med vattentank A.
Resonemang
G
G Motiverar korrekt svar.
Resonemang
Uppgift Ha
Ha Motiverar korrekt svar till alla alternativen.
Kommunikation
Uppgift B, Cb, I
Eleven kan inte redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder inte symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
B Uttrycker sig enkelt och tankegången är möjlig att följa.
Cb Anger korrekt formel och uttrycker sig med ett lämpligt matematiskt språk.
I Uttrycker sig med säkerhet och använder ett korrekt matematiskt språk.
Kommunikation
Uppgift Ca, F
Ca Uttrycker sig enkelt och tankegången är möjlig att följa.
F Anger korrekt formel och använder ett lämpligt matematiskt språk.
Kommunikation
Uppgift D, G
D Uttrycker sig enkelt och tankegången är möjlig att följa
G Uttrycker sig med ett lämpligt matematiskt språk.
G Anger korrekt svar. Uttrycker sig med säkerhet och använder ett korrekt matematiskt språk.
Kommunikation
Uppgift Hb
Hb Anger korrekta formler och uttrycker sig med ett lämpligt matematiskt språk.

Ma
Samband - kapitel 4

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: