Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitaliserin

Skapad 2021-03-07 12:06 i Hobergets förskola Bollnäs
Förskola
Vi lever i en digitaliserad värld och för barn idag är den digitala världen självklar. Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens.

Innehåll

 

Barnen ska få använda sig av olika digitala verktyg och få försförståelse för dem. Att barnen tillsammans ska få undersöka, utforska och prova olika möjligheter inom den digitala världen.
 
 
 
 
 
Syfte:
 
 
 
Vi vill introducera, utforska samt utveckla digitalisering i Kupan . väcka nyfikenhet samt utöka 
 
kunskapen inom digitalisering.
 
 
 
Mål:
 • I arbetet med digitala verktyg kan vi utmana barnen ytterligare i sitt lärande och erbjuda dem ännu ett sätt att förstå och uttrycka sig. Genom att erbjuda digitala verktyg i den pedagogiska lärmiljön får barnen möjlighet att skapa förståelse för hur det digitala kan tillföra något som utmanar och berikar deras kunskaper och lärprocesser med stöd av oss pedagoger. (Digitalitet i förskolan, 2018).
 • Tillföra digitalisering i våra befintliga miljöer där man skapar mysiga, spännande och inspirerande miljöer
 • Att vi tillför ljuskällor som förstärker material och miljöer
 • Ha digitala verktyg som kan ta tillvara flerspråkiga barns alla språk

 

    

Arbetssätt:

Vi vill använda tekniska hjälpmedel mer levande i vardagen.

 Vi förstärker miljöerna med hjälp av projektor och projicerar upp olika miljöer bl.a snölandskap, skog, för att förhöja upplevelsen för barnen.

• Vi ska ha genomtänkta appar där barnen själva har möjlighet att påverka, så barnen blir producenter och inte konsumenter

• Att det finns bildstöd till bl.a sånger där barnen upplever analog digitalisering

Använda oss av QR koder där man kan lyssna på sånger och sagor på olika språk

 

• Genom att göra rum i rummet har vi skapat en yta för utforskande av ljus och skuggor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: