Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring åk7

Skapad 2021-03-07 13:21 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Under terminens andra arbetsområde "Samband och förändring" kommer att arbeta med koordinatsystem, tid och rörelse, sträcka, tid och hastighet.

Innehåll

Samband och förändring åk 7         

Sid 164-181  i Matematik X

Syfte ur Lgr11

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning)

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp)

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod)

·       föra och följa matematiska resonemang, och (resonemang)

·       använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation)

Centralt innehåll

 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar
 • Proportionalitet.
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

 

Ämnesinnehåll

·      Koordinatsystemet och proportionalitet

·      Räkna med tid

·      Beräkna sträcka, tid och hastighet

·      Lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt.

·      Strategier för problemlösning.

·      Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlen.

 

 

 

Viktiga begrepp (matteord):

koordinatsystem           x-axel           y-axel           origo            graf     koordinater

proportionell              proportionalitet     medelhastighet              tid         sträcka     hastighet

 rät linje          rörelse                             

 

Undervisningen

 • Vi pratar om och diskuterar grundläggande begrepp.
 • Vi färdighetstränar i matematikboken och i häfte samt på stenciler.
 • Vi har uppgifter som vi diskuterar på tavlan.
 • Vi utför olika uppgifter i grupp samt diskuterar och redovisar vad vi kommit fram till.

Bedömning

Hur ska det bedömas?

 • Kontinuerligt under lektionerna vid genomgångar och diskussioner.
 • Vid muntliga diskussioner av gemensamma problem/laborationer under lektionerna
 • Skriftligt prov Tisdag 23/3 och Onsdagen 24/3 v. 12. 

Vad ska bedömas?

Problemlösning och metoder.

 • Kvalitén på de metoder och strategier du använder.
 • Hur väl du genomför procedurer och beräkningar.
 • På vilken nivå du tolkar resultat och drar slutsatser.
 • Begrepp.
 • På vilken nivå du visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.

Kommunikation

 • Kvaliteten på dina redovisningar. Hur väl du använder matematikens uttrycksformer och språk.
 • På vilken nivå du ställer frågor, framför och bemöter åsikter och argument och hur du för diskussionerna framåt

 

 

 

 

Matriser

Ma
Kopia av Samband och förändring åk7

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Metod
Eleven kan välja och använda
i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med tillfredsställande resultat.
ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med gott resultat.
ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med mycket gott resultat.
Begrepp och teorier
Eleven har
grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att an­vända dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Begrepp och teorier
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett
i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i
huvudsak fungeran­de sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sam­manhang.
ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och samman­hang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: