Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fallet Alma Diaz

Skapad 2021-03-07 13:33 i Läroverket Hudiksvall
Lyssna till de sju avsnitten , varje följt av enskild reflektion i logg och gruppdiskussioner. Avslut med en inspelad gruppdiskussion och en något längre skriftlig uppgift.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vad har hänt Alma Diaz? Vem vet något? Hur står det egentligen till med vänner? Vilken roll spelar sociala medier? Diskussioner och skriftlig reflektion kring den dramatiserade krimpodden "Fallet Alma Diaz".

Innehåll

Presentationen

Länk till avsnitten

Det blir kamp mot klockan och snart upptäcks oväntade spår i chattrådar, på hemliga instagramkonton, och meddelanden från en mystisk ”Sad Sam”.

När dörren till Almas hemliga liv öppnas möter vi en skrämmande värld av droger, destruktiva relationer och mörka hemligheter i världar som styr långt borta från vuxnas insyn, och ändå, mitt ibland oss.”Fallet Alma Diaz” handlar om risker kring internet och digital kommunikation och om hur man agerar ansvarsfull på dessa plattformar utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Dessutom kan man reflektera över medias roll som informationsspridare och granskare.

 

Målet med undervisningen

Vi ska lyssna på en historia som finns dramatiserad på P3 Drama. Vi lyssnar tillsammans på ett avsnitt i taget och arbetar med tillhörande uppgifter. Du kommer att få träna på att förstå texter, budskap samt att diskutera detta i grupp.

Så här ska vi arbeta

Vi lyssnar tillsammans på ett avsnitt i taget (totalt sju). Du kommer att få fundera på egen hand och diskutera givna frågeställningar i mindre grupper tillsammans med kamrater. Dessutom kommer vi att ha gemensamma klassdiskussioner. Till sist (lektion åtta) kommer du att få skriva en individuell resonerande text om programserien.

Det här ska bedömas

Din förmåga att samtala om olika ämnen bedöms under arbetets gång.

Din förmåga att förstå och tolka olika budskap bedöms både under arbetets gång och i den slutliga resonerande texten.

Din förmåga att förstå och tolka olika budskap bedöms även i den resonerande texten tillsammans med din förmåga att skriva text.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: