Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2021-03-07 14:09 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Ett arbete om grekisk mytologi.

Innehåll

Årskurs: 7                                                                                            Svenska, Vt -21

Lokal pedagogisk planering 


Arbetsområde: Antiken 

Under de närmaste veckorna kommer vi att på svensklektionerna arbeta med olika texter från och om antikens Grekland samt berättelser om den grekiska gudavärlden. Vi kommer att läsa, samtala om innehållet i texterna, skriva dikter, samt träna muntligt berättande.

Lgr11  - Syfte

Genom undervisningen ska eleverna:

- ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften

  • ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära
  • ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier
  • stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
  • möta och få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen

Centralt innehåll i årskurs 7–9 

Läsa och skriva 

• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild (...) samspelar. 

 

Tala, lyssna och samtala 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare

 Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

Berättande texter och sakprosatexter 

• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. 

 

Språkbruk

• Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar. 

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

Undervisning:

  • Vi kommer att läsa och lära oss fakta om den grekiska gudavärlden.
  • Vi kommer att skriva en "jag-är-dikt" utifrån berättelserna om den grekiska gudavärlden.
  • Vi kommer att läsa och analysera delar av Iliaden och Odysséen av Homeros. 
  • Vi kommer att träna muntligt berättande utifrån Odysséen och konsten att lyssna på den som berättar.
  • Vi kommer att skriva ytterligare en text, med utgångspunkt från Iliaden. Texten ska presenteras muntligt. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: