👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och bråk

Skapad 2021-03-07 13:53 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Under det tredje arbetsområdet den här terminen kommer vi arbeta med procent och bråk. Att behärska procent räkning för att kunna förstå t.e.x hur mycket man verkligen får betala för något på en rea eller hur mycket ränta man måste betala när man tar ett lån eller handlar något på kredit.

Innehåll

Procent och bråk åk 7        (samband och förändring) 

 

Under det tredje arbetsområdet den här terminen kommer vi arbeta med procent och bråk. Att behärska procent räkning för att kunna förstå t.e.x hur mycket man verkligen får betala för något på en rea eller hur mycket ränta man måste betala när man tar ett lån eller handlar något på kredit. 

Prov i arbetsområdet är det måndag 3/5 eller 4/5. 

 

Sid 182-219  i Matematik X

Syfte ur Lgr11

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning)

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp)

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod)

·       föra och följa matematiska resonemang, och (resonemang)

·       använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation)

Centralt innehåll

 • Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Ämnesinnehåll

·      Andel i bråkform

·      Andel i procentform, kunna omvandla mellan bråktal, decimaltal och procent

·      Beräkna procentuell förändring.

.    Kunna addera och subtrahera bråk. 

·      Lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt.

·      Strategier för problemlösning.

·      Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlen.

 

 

 

Viktiga begrepp (matteord):

 andel           förkortning        enklaste form                 förlängning                      del                det hela

decimalform                   procentform                   bråkform

                     

Undervisningen

 • Vi pratar om och diskuterar grundläggande begrepp.
 • Vi färdighetstränar i matematikboken och i häfte samt på stenciler.
 • Vi har uppgifter som vi går igenom  och diskuterar på tavlan.
 • Vi utför olika uppgifter i grupp samt diskuterar och redovisar vad vi kommit fram till.

Bedömning

Hur ska det bedömas?

 • Kontinuerligt under lektionerna vid genomgångar och diskussioner.
 • Vid muntliga diskussioner av gemensamma problem/laborationer under lektionerna.
 • Ev en inlämningsuppgift.
 • Skriftligt prov måndag/tisdag vecka 18, 3/5 eller 4/5. 

Vad ska bedömas?

Problemlösning och metoder.

 • Kvalitén på de metoder och strategier du använder.
 • Hur väl du genomför procedurer och beräkningar.
 • På vilken nivå du tolkar resultat och drar slutsatser.

Begrepp.

 • På vilken nivå du visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.

 

 Matriser

Ma
Procent och bråk

Rubrik 1

E
C
A
Metod
Eleven kan välja och använda i
huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik samt samband och förändring med gott resultat.
ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Problemlösning.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett
i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till proble­mets karaktär.
relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god an­passning till problemets karaktär.
väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Begrepp och teorier
Eleven har
grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att an­vända dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Begrepp och teorier
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett
i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.